sklep pneumatyczny elektrozawory

Jakie produkty powinien oferować profesjonalny sklep pneumatyczny?

Wybór odpowiedniego sklepu ma kluczowe znaczenie dla profesjonalistów i hobbystów zajmujących się systemami pneumatycznymi. Dobre wyposażenie takiego sklepu może znacząco ułatwić pracę, zarówno w zakresie napraw, jak i tworzenia nowych instalacji. Oto przegląd najpopularniejszych produktów, które powinien oferować każdy dobrze zaopatrzony sklep pneumatyczny i najważniejsze aspekty, na jakie warto zwrócić uwagę, szukając takiego sklepu.

wentylator nagrzewnica

Dlaczego przy nagrzewnicach stosuje się wentylatory?

Nagrzewnice są kluczowym elementem systemów ogrzewania w wielu zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych. Zastosowanie wentylatorów w tych urządzeniach ma zasadnicze znaczenie dla efektywności ich działania. W niniejszym artykule omówimy, dlaczego wentylatory są tak ważne w konstrukcji nagrzewnic oraz jak wpływają na ich wydajność i efektywność.

termoformowanie arkuszy abs

Jakie są główne zastosowania termoformowania arkuszy ABS?

Termoformowanie arkuszy ABS jest szeroko stosowaną techniką w przemyśle produkcyjnym, znajdującą swoje zastosowanie w różnych branżach. ABS to nowoczesny materiał o wysokiej wytrzymałości, odporności na uderzenia i elastyczności, co czyni go idealnym do formowania w różne kształty.

ciecie laserowe

Dlaczego cięcie rur laserem 3D wyróżnia się doskonałą precyzją?

W dzisiejszym dynamicznym świecie przemysłowym, gdzie precyzja i skomplikowane formy są kluczowe, technologie cięcia rur nabierają coraz większego znaczenia. Jednym z najnowocześniejszych rozwiązań jest cięcie laserem 3D, które wyróżnia się niezrównaną precyzją i efektywnością. W niniejszym artykule przyjrzymy się, dlaczego cięcie rur laserem 3D stało się pionierską technologią, zdobywającą uznanie w różnych branżach.

serwerownia

Co wchodzi w skład wyposażenia serwerowni?

Serwerownia to serce każdej nowoczesnej organizacji, której działalność opiera się na przetwarzaniu, przechowywaniu i dystrybucji danych cyfrowych. Jest to specjalnie przygotowane pomieszczenie lub grupa pomieszczeń, gdzie znajdują się serwery i urządzenia sieciowe. Aby serwerownia funkcjonowała sprawnie i bezawaryjnie, musi być wyposażona w szereg specjalistycznych komponentów i systemów. W poniższym artykule przyjrzymy się, jakie elementy są niezbędne do prawidłowego działania takiego centrum danych.

tandemowy spektrometr

Czym jest tandemowy spektrometr mas GCMS/M?

Analiza składu chemicznego stała się niezwykle ważnym narzędziem w wielu dziedzinach, takich jak chemia, farmacja, medycyna, czy nauki o środowisku. Jedną z najbardziej zaawansowanych i wszechstronnych technik analizy jest tandemowy spektrometr mas GCMS/M. Choć terminologia może być skomplikowana, warto zgłębić jej tajniki, aby zrozumieć, jakie możliwości stwarza to zaawansowane urządzenie w dziedzinie analizy składu substancji chemicznych.

maszyny przemysłowe

Jak w praktyce wygląda projektowanie maszyn przemysłowych?

Projektowanie maszyn przemysłowych to złożony proces, który wymaga zrozumienia różnorodnych czynników technicznych, bezpieczeństwa i efektywności. Jest to kluczowy etap w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które wspierają rozwój przemysłu. W tym artykule zostaną przedstawione kluczowe aspekty tego fascynującego procesu, od etapu koncepcji aż do wdrożenia w produkcji.

malarnia proszkowa

Jak wybrać dobrą malarnię proszkową?

Malowanie proszkowe to popularna metoda wykończenia powierzchni, która zapewnia trwałe i estetyczne efekty. Wybór odpowiedniej malarni proszkowej może jednak być trudnym zadaniem.

rura przemysłowa

Na czym polegają relokacje instalacji przemysłowych?

Niezależnie od powodów, proces przeprowadzki instalacji przemysłowej jest dużym wyzwaniem. Wymaga on nie tylko technicznej wiedzy, ale także doświadczenia i umiejętności logistycznych. Działania takie niosą ze sobą ryzyko, które musi być starannie zarządzane, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim zaangażowanym stronom.

frezarka cnc

Jakie zastosowanie ma frezarka CNC?

W dzisiejszych czasach technologia odgrywa kluczową rolę w wielu dziedzinach, w tym w przemyśle. Jednym z najważniejszych narzędzi, które znacząco wpływa na procesy produkcyjne, jest frezarka CNC. Frezarki tego typu zrewolucjonizowały sposób, w jaki tworzymy precyzyjne części i komponenty. Dzięki swojej wszechstronności i dokładności, frezarki CNC znalazły szerokie zastosowanie w różnych branżach. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu niezwykłemu urządzeniu i omówimy jego najważniejsze zastosowania.

Jak założyć firmę krok po kroku

W ostatnich latach coraz więcej osób rezygnuje z pracy „na etacie”, która tylko pozornie daje poczucie bezpieczeństwa. Większość etatowców decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. Prowadzenie firmy może wprawdzie stanowić dosyć duże wyzwanie i wiązać się początkowo z różnorodnymi trudnościami, urzędowymi przeszkodami czy wątpliwościami, ale ostatecznie daje szerokie możliwości, a przede wszystkim niezależność i swobodę.

Założenie firmy jednoosobowej

Założenie własnej firmy oznacza całkowitą zmianę dotychczasowego stylu życia, mnóstwo wyrzeczeń, samodyscyplinę, gotowość bezustannego rozwoju, ciężką pracę i odpowiedzialność za siebie, rodzinę i pracowników. Ustawa „o podatku dochodowym od osób fizycznych” definiuje działalność gospodarczą jako zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzoną we własnym imieniu, bez względu na jej rezultat w sposób zorganizowany i ciągły. Obecnie najpopularniejszą formą prowadzenia własnego biznesu jest firma jednoosobowa, ponieważ jej założenie nie wymaga posiadania kapitału początkowego, zaś rejestracja działalności jest prosta, szybka i bezpłatna. Oznacza również proste formy prowadzenia księgowości oraz szerokie możliwości wyboru opodatkowania (podatek według skali, liniowy, karta podatkowa, ryczałt). Jednoosobową działalność gospodarczą może założyć samodzielnie lub za pośrednictwem pełnomocnika każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych.

Rejestracja firmy

Zakładanie działalności gospodarczej tylko pozornie wydaje się skomplikowane. Pierwszym, zdecydowanie najważniejszym i niezbędnym elementem założenia własnej firmy, po znalezieniu pomysłu na siebie i „niszy” na rynku, jest złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)”:

 • osobiście w urzędzie gminy lub miasta;
 • listem poleconym poświadczonym notarialnie;
 • elektronicznie (e-PUAP lub z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego).

W dokumencie muszą znaleźć się takie dane jak:

 • adres firmy;
 • NIP;
 • PESEL;
 • nazwa firmy;
 • kod działalności złożony z pięciu znaków ułożonych według Polskie Klasyfikacji Działalność, który określa rodzaj działalności;
 • dane kontaktowe (telefon kontaktowy, adres mailowy);
 • datę rozpoczęci działalności;
 • rachunek bankowy;
 • forma opodatkowania;
 • forma prowadzenia rachunkowości;
 • informacje związane z ZUS.

Informacje zawarte we wniosku automatycznie zostaną przekazane również do:

 • ZUS lub KRUS;
 • właściwego urzędu skarbowego.

Po złożeniu wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może rozpocząć działalność.

REGON

Każda firma jednoosobowa musi posiadać niepowtarzalny REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego), który jest cennym źródłem informacji na temat wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terytorium kraju. Stanowi podstawę we wszelkich kontaktach zarówno z urzędem skarbowym, jak i ZUS-em. Obecnie nadawany jest głównie ze względów statystycznych. Obowiązek wpisu do rejestru REGON posiadają:

 • osoby prawne;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawne;
 • jednostki lokalne wszystkich wyżej wymienionych podmiotów (oddziały, filie).

Wybór formy opodatkowania

Prowadzenie biznesu nierozerwalnie wiąże się z wyborem konkretnej formy opodatkowania dochodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku jednoosobowej firmy istnieją obecnie cztery podstawowe rodzaje opodatkowania:

 • na zasadach ogólnych według skali podatkowej – umożliwia skorzystanie z szeregu różnych ulg podatkowych (np. prorodzinnej);
 • podatek liniowy – jednolita stawka podatku 19% bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów;
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – działalność opodatkowana jest wyłącznie od przychodu, którego nie można pomniejszyć o poniesione koszty przychodu);
 • karta podatkowa – wysokość stawek jest ustalana indywidualnie z naczelnikiem urzędu skarbowego.

Rejestracja do VAT

Rejestrację do VAT należy dokonać na formularzu VAT-R, na którym przedsiębiorca może wybrać jeden z dwóch wariantów:

  • rejestracja jako podatnik czynny;
  • rejestracja jako podatnik zwolniony – przedsiębiorca może, ale nie musi składać formularza VAT.

Zgłoszenie można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub złożyć elektronicznie – jako załącznik do wniosku CEIDG-1 lub przez Portal Podatkowy.

ZUS

Rejestracja własnej firmy w CEIDG oznacza wprawdzie automatyczne zgłoszenie do ZUS jako płatnika składek na ubezpieczenia, ale dodatkowo przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić się do ubezpieczeń w ciągu siedmiu dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej na druku:

 • ZUS ZUA (ubezpieczenie społeczne i zdrowotne);
 • lub ZUS ZZA (tylko składka zdrowotna).

Osoby, które po raz pierwszy zakładają firmę bądź mają długą przerwę od zakończenia poprzedniej działalności, mogą skorzystać z ulgi na start (lub z obniżonych składek przez dwadzieścia cztery miesiące.

O autorze

Odpowiedz