Niewielkie kolizje z prawem…

Nieznajomość prawa, chwila nieuwagi, zgubiony portfel lub przekroczenie urzędowego terminu konkretnej sprawy mogą stać się przyczyną nieprzyjemnych konsekwencji i niepotrzebnych problemów. Każdemu, nawet najbardziej porządnemu obywatelowi, może zdarzyć się złamanie przepisów. Dlatego warto wiedzieć, jak należy zachować się w konkretnej sytuacji…

Niezapłacony mandat

Zgodnie z przepisami prawa osoba, która przyjęła mandat, ma obowiązek zapłacić go w ciągu siedmiu dni od daty wystawienia. Opłatę można uiścić w placówce pocztowej lub przelewem przez internet. Podmiotem uprawnionym do wyegzekwowania płatności jest urząd skarbowy (właściwy dla miejsca zamieszkania sprawcy), który stosuje takie formy jak: zajęcie konta bankowego, zajęcie wynagrodzenie za pracę lub rzeczy ruchomych. Najczęściej jednak należność (mandat plus odsetki karne za opóźnienie w płatności) zostaje odliczona od zwrotu podatku dochodowego. Teoretycznie sprawia trafia do egzekucji po kilkunastu dniach, ale w praktyce cała procedura trwa znacznie dłużej.

Dług w Urzędzie Skarbowym

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie należności podatkowych lub pomyłka na niekorzyść Urzędu Skarbowego w trakcie rozliczania podatków wiąże się z powstaniem zaległości wobec fiskusa, którą podatnik będzie musiał uregulować wraz z odsetkami. Dodatkowo urząd może miedzy innymi nałożyć na dłużnika karę grzywny. W przypadku, gdy potrzebna jest drobna korekta w zeznaniach podatkowych, podatnik zostaje wezwany do fiskusa w celu wyjaśnienia rozbieżności. Jeżeli powstała niedopłata, warto skorzystać z tzw. instytucji „czynnego żalu”. Czyli należy złożyć pismo z wyjaśnieniami i dopłacić różnicę. Brak natomiast zeznania oraz terminowej wpłaty wiąże się niestety z prawnymi konsekwencjami w postaci kary pieniężnej (zaległy podatek plus odsetki za spóźnienie i karna stawka obejmująca zazwyczaj 20% kwoty nieuregulowanego podatku).

Większość finansowych zaległości posiada konkretne terminy przedawnień, po upływie których dłużnik może skutecznie bronić się przed egzekucją długu mimo, że nie został spłacony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.