Polskie banki najbezpieczniejsze w Europie

ochrona w cyberprzestrzeni

W XXI wieku banki cieszą się dużym zaufaniem społeczeństwa. Stanowią miejsce, w którym większość osób przechowuje swoje ciężko zarobione pieniądze, a nierzadko również lokuje niemalże wszystkie oszczędności. Według raportu Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącego sytuacji poszczególnych instytucji finansowych w Polsce, w drugim kwartale 2018 roku największe i najpopularniejsze banki posiadają silną i stabilną pozycję na rynku finansowym, gwarantując jednocześnie bezpieczeństwo powierzonych im środków. Jednym z nich jest Alior BPH.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bezpieczeństwo środków finansowych, przechowywanych w polskich bankach, zapewnia przede wszystkim Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), powołany do życia na mocy ustawy z 14 grudnia 1994 roku. BFG gwarantuje zwrot wszystkich oszczędności (wraz z kapitałem początkowym i odsetkami zgromadzonymi do dnia zawieszenia działalności gospodarczej) każdemu właścicielowi depozytów, który na wszystkich rachunkach w danym banku lub SKOK-u posiada środki pieniężne o równowartości nie wyższej niż 100 000 Euro. Ochronie podlegają depozyty zarówno w złotówkach, jak i innych walutach, przy czym zwrot pieniędzy następuje wyłącznie w złotówkach.

Do innych zadań BFG należy między innymi:

  • udzielanie pomocy finansowej bankom oraz SKOK-om zagrożonym niewypłacalnością w postaci pożyczek, poręczeń i gwarancji;
  • gromadzenie i analiza informacji dotyczących instytucji finansowych;
  • wspieranie procesu restrukturyzacji dotyczącego SKOK-ów w razie powstania ryzyka.

Podstawowe kryteria wyboru – co oferuje Alior BPH?

Uczestnikami BFG są wprawdzie wszystkie banki w Polsce, ale przy wyborze konkretnej instytucji należy uwzględnić przede wszystkim: wielkość danego banku, wysokość aktywów (tzw. majątek banku) oraz długość funkcjonowania na rynku finansowym. Ważnym elementem, który wpływa na poziom bezpieczeństwa, jest również… właściciel. Zdecydowanie najbezpieczniejszy są banki, których głównym udziałowcem jest Skarb Państwa (np. Alior BPH). Najpopularniejsze i największe polskie banki posiadają obecnie solidne fundamenty finansowe, duży majątek oraz dbają o swoich wszystkich klientów. Co ważne, należy zawsze trzymać rękę na pulsie i sprawdzać, czy nasz bank nie planuje żadnych zmian wewnętrznych lub organizacyjnych. Tak było w przypadku Alior BPH, który podczas fuzji przygotował dla nowych klientów ciekawe oferty, a tym starym zapewnił stabilność ich funduszy i zaoferował ciekawe rozwiązania.

Przed dokonaniem ostatecznego wyboru konkretnego banku zawsze warto zapoznać się z aktualnym rankingiem najbezpieczniejszych instytucji finansowych w kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.