Zniesienie obowiązku posiadania dowodu rejestracyjnego i polisy OC

Z dniem 1 października 2018 roku weszły nowe przepisy, które znoszą dotychczasowy obowiązek posiadania przez każdego kierowcę dowodu rejestracyjnego oraz poświadczenia posiadania polisy OC. Kontrole policyjne nadal będą się odbywały, ale dane dotyczące pojazdu i informacje o polisie znajdują się obecnie w jednej bazie, zwanej Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Dowodów rejestracyjny natomiast wciąż pozostaje obowiązującym dokumentem niezbędnym przy załatwianiu wielu formalności, między innymi w Stacjach Kontroli Pojazdu, przy wyjeździe zagranicznym czy w trakcie sprzedaży auta.

Kontrola pojazdu

Zniesienie obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC oznacza również zmianę w zakresie zatrzymywania i zwrotu tych dokumentów. Jeszcze do niedawna policjant miał prawo zatrzymać dokument fizycznie, gdy samochód nie spełniał wymagań ochrony środowiska, ewentualnie zagrażał bezpieczeństwu lub porządkowi drogowemu. Obecnie, zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 1 października, uprawniony organ odnotowuje w systemie informatycznym zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. Informacja zostaje więc przekazana do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, zaś kierujący pojazdem otrzymuje stosowne pokwitowanie. Zwrot dokumentu odbywa się na podobnych zasadach, co oznacza, że zarówno organ, który wydał dowód rejestracyjny (np. urząd miasta) jak i dowolna jednostka w ramach podmiotu, który go zatrzymał, odnotowuje w systemie zwrot dokumentu. Każdy kierowca ma nadal obowiązek posiadania przy sobie prawa jazdy oraz dowodu osobistego.

Kolizja na drodze

W przypadku kolizji na drodze kierowcy nie muszą wzywać policji, ponieważ mogą wymienić się swoimi danymi, a następnie zgłosić szkodę do firmy ubezpieczeniowej. Podstawowe informacje niezbędne do spisania oświadczenia (dotyczące polisy, właściciela) można zdobyć, korzystając ze strony internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (www.ufg.pl) i odpowiedniego formularza. Na stronie głównej znajdują się liczne odnośniki, umożliwiające sprawdzenie OC sprawcy kolizji czy innego, dowolnego pojazdu. W sytuacji, gdy nie da się ustalić sprawcy lub uczestnicy zdarzenie nie potrafią dojść do porozumienia, konieczne jest wezwanie policji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.