Ważne zmiany w PIT!

Na początku każdego nowego roku, mimo że termin składania deklaracji wydaje się odległy, zdecydowana większość osób myśli już o rozliczeniu swoich podatków. Tymczasem w 2019 roku wchodzi w życie kilka ważnych zmian związanych z rozliczaniem PIT, z którymi warto się zapoznać.

Wspólne rozliczenie w korekcie

W poprzednich latach wspólne rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem było dozwolone wyłącznie na podstawie terminowo złożonej deklaracji PIT. Obecnie również korekta złożona po 30 kwietnia, daje możliwość do wyboru: rozliczenia wspólnego, rozliczenia jako rodzic samotnie wychowujący dziecko lub do rezygnacji z takiej formy rozliczenia podatkowego.

Działalność nierejestrowana

Przy rozliczeniu podatków za rok 2019 pojawi się nowość: rozliczenie działalności nierejestrowanej, oznaczającej niewielką działalność gospodarczą prowadzoną przez osobę fizyczną we własnym imieniu. Obejmuje przede wszystkim osoby, które przez ostatnie 5 lat nie prowadziły żadnej działalności,  przychód z tytułu prowadzonej działalności nie przekroczył w żadnym miesiącu połowy minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku kwota ta wynosiła 2100 zł brutto), czyli 1050 zł brutto.

Nowy termin zwrotu nadpłaty

Ustawodawca wydłużył maksymalny termin oczekiwania na zwrot podatku, przy czym nowe zapisy nie dotyczą podatników, którzy rozliczają się drogą elektroniczną, zarówno za pomocą usługi „Twój e-PIT”, jak i składając zeznanie w postaci „e-deklaracji”. Nowy termin zwrotu nadpłaconego podatku będzie natomiast wynosił:

  • 45 dni – dla deklaracji składanych elektronicznie po 15.02. 2019 roku,
  • oraz 3 miesiące dla deklaracji składanych w innych formach.

 

Nowa kwota wolna od podatku

Wartość kwoty wolnej od podatku w 2018 roku uległa zmianie i wynosi 8001 zł (w 2017 roku  było to 6001 zł), co w efekcie oznacza, że duża grupa podatników zastosuje wyższą niż dotychczas kwotę zmniejszającą ich podatek i nie będą musiały odprowadzać do urzędu skarbowego podatku. Dodatkowo znacznie większa liczba podatników skorzysta z podwyższonej kwoty odliczanej od podatku. Obejmie ona bowiem wszystkich o dochodzie, który nie przekracza 13 000 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.