Co to jest ulga podatkowa i komu przysługuje?

kalkulator i dokumenty

Na każdym, kto prowadzi własny biznes lub otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę, w świetle obowiązującego w Polsce prawa, ciąży obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego. To samo prawo pozwala mu też, na podstawie określonych warunków skorzystać z określonych ulg. Wyjaśniamy, co to jest ulga podatkowa, do czego służy oraz wymieniamy rodzaje ulg podatkowych.

Ulga podatkowa – definicja

kalkulatorUlgi podatkowe pozwalają na odzyskanie pewnych – czasami naprawdę sporych – sum zainwestowanych środków.

 

Ogólnie mówiąc, ulga podatkowa stanowi rodzaj przywileju przysługującego każdemu rozliczającemu się z fiskusem podatnikowi. Narzędzie to pozwala na obniżenie kwoty podstawy opodatkowania lub wysokości samego podatku. Można z niego skorzystać jedynie wtedy, gdy spełnia się określone prawnie i ustawowo wymagania. Należy przy tym pamiętać, że ostateczną decyzję o tym, czy podatnikowi przysługuje rzeczywiście dana ulga, wydaje Urząd Skarbowy.

Rodzaje ulg podatkowych

Nie istnieje jeden typ ulgi. Zgodnie z zapisem polskiego prawa podatkowego, obowiązuje tu podział na poszczególne kategorie. Na tej stronie znajdziemy szczegółowy opis każdej z nich. Poniżej zostaną one tylko zasygnalizowane.

Ulga prorodzinna

Komu przysługuje ulga na dziecko? Jest ona przyznawana rodzicom, opiekunom oraz rodzicom zastępczym pełniącym władzę rodzicielską. Ulga dotyczy każdego dziecka: przed ukończeniem 18 roku życia i niepełnosprawnego otrzymującego świadczenia, a także dzieci do 25 r.ż. o ile się uczy.

Składki ZUS zdrowotne

Zarówno krajowe, jak i zagraniczne.

Ulga rehabilitacyjna

Komu przysługuje? Mogą z niej skorzystać osoby niepełnosprawne lub te, które mają na swoim utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Dotyczy wydatków na rehabilitację i ułatwienie wykonywania czynności życiowych.

Ulga internetowa

Jaka kwota podlega odliczeniu? Nie może ona przekroczyć 760zł w jednym roku podatkowym.

Ulga z tytułu oszczędzania na IKZE

Oznacza ona, że od podstawy opodatkowania mamy prawo odliczyć kwoty wpłat na IKZE – indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

Ulga z tytułu działalności badawczo–rozwojowej

Mogą z niej skorzystać osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Ulga obejmuje m.in.: wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia lub o dzieło, wynagrodzenia pracowników, koszty uzyskania i utrzymania patentu.

Ulga na powrót

Dotyczy osób uzyskujących dochody za granicą.

Ulga na kredyt

Obejmuje wydatki związane ze spłatą odsetek.

Odliczenie straty

Mogą z niej skorzystać osoby, które poniosły stratę ze źródeł przychodów w danym roku podatkowym. Polega ona na obniżeniu dochodu przez najbliższe 5 lat podatkowych o sumę wynoszącą 50% wysokości straty bądź jednorazowego nieprzekraczającego 5 000 000zł.

pieniądzeZnajomość rodzajów ulg podatkowych odbija się korzystnie na kieszeni podatnika.

Ulga z tytułu inwestycji

Obejmuje ona zwolnienie od podatku kwoty równej wysokości wsparcia przyznawanego na realizację nowej inwestycji.

Prawo własności intelektualnej

Oznacza preferencyjną 5% stawkę podatkową dla dochodów z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Dotyczy m.in.:

  • patentów;
  • praw ochronnych na wzór użytkowy;
  • dodatkowego prawa ochronnego dla patentów na produkt medyczny bądź produkt ochrony roślin;
  • autorskiego prawa do programu komputerowego.

Odliczenia darowizn

Dotyczą one następujących celów – działalność pożytku publicznego, krwiodawstwo, kształcenie zawodowe, działalność charytatywna, kult religijny.

Przeciętny podatnik może nie zdawać sobie sprawy, jakie są poszczególne rodzaje ulg podatkowych. Wiedza w tym zakresie jest przydatna, gdyż oznacza korzyści dla jego kieszeni. Dlatego też warto już dziś zajrzeć na stronę Biura Informacji Gospodarczej, by sprawdzić dokładnie komu i z jakiego tytułu przysługują ulgi podatkowe.

 

 

Advertisement

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.