Zwrot podatku

Początek każdego roku kalendarzowego dla milionów Polaków oznacza obowiązek rozliczenia się z Urzędem Skarbowym, polegający na wypełnieniu deklaracji podatkowych za ubiegły rok. W 2019 roku Rada Ministrów przyjęła natomiast projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie którego zeznania podatkowe wypełni Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), a następnie w formie elektronicznej udostępni każdemu podatnikowi jego PIT-y na specjalnie przygotowanym w tym celu Portalu Podatkowym.

Portal „Twój e-PIT”

Urzędy skarbowe w całym kraju bezpłatnie przygotowały dla określonej grupy podatników deklaracje dostępne w sieci internetowej za pośrednictwem platformy Ministerstwa Finansów „Twój e-PIT” od piętnastego lutego. Obecnie z nowego rozwiązania mogą skorzystać wyłącznie osoby rozliczające się za pomocą PIT-37 oraz PIT-38. W 2019 roku pracodawcy wcześniej (do końca stycznia) przekazały do urzędów skarbowych PIT-y swoich pracowników.

Usługa „Twój e-PIT” nie jest jednak automatyczną metodą rozliczenia z fiskusem, zaś podstawowym obowiązkiem każdego podatnika pozostaje ustalenie, czy przygotowany przez Państwo dokument zawiera wszystkie niezbędne elementy, które powinny być zadeklarowane. Może bowiem zdarzyć się sytuacja, że udostępniony PIT zawiera pozycje wymagające dodatkowego uzupełnienia o dane jakich nie posiada KAS (np. ulga internetowa, ulga na kredyt) lub modyfikacji (np. zmiana Organizacji Pożytku Publicznego). Usługa „Twój e-PIT) pozwala na weryfikację, ewentualną zmianę i zatwierdzenie poprawnego rozliczenia przez podatnika. Nadal istnieje możliwość samodzielnego rozliczenia się z fiskusem poza platformą Ministerstwa Finansów.

Zwrot podatku

Zwrot podatku jest podstawowym prawem każdego obywatela rozliczającego się z Urzędem Skarbowym, ponieważ do obowiązków podatnika należy uregulowanie podatków wyłącznie w wysokości określonej przez przepisy prawa. Nadpłata podatku, według Ministerstwa Finansów, oznacza między innymi:

 • zapłatę podatku nienależnego (obywatel nie miał obowiązku jego zapłaty lub dokonał zapłaty w wysokości wyższej niż wymagana);
 • płatnik (najczęściej pracodawca) pobrał podatek nienależny bądź też w wysokości wyższej od należnej.

Nadpłata podatku powstaje najczęściej w sytuacji, gdy wartość zaliczek pobranych przez pracodawcę jest wyższa niż wartość zobowiązania podatkowego przewidzianego za dany rok. Zwrot podatku może przysługiwać również osobom korzystającym z różnych ulg podatkowych, takich jak: ulga na dzieci, ulga internetowa czy odpisy dla osób niepełnosprawnych). Urząd Skarbowy dokonuje zwrotu nadpłaty na dwa sposoby:

 • na wskazany rachunek bankowy podatnika pod warunkiem, że został podany w formularzu ZAP- 3 (jeżeli obywatel jest objęty rejestrem PESEL lub NIP-7/CEIDG-1 (jeżeli obywatel nie jest objęty rejestrem PESEL bądź też jego identyfikator podatkowy stanowi NIP)
 • w gotówce – nadpłata zwracana przekazem pocztowym zostaje pomniejszona wówczas o koszty jej zwrotu.

W sytuacji, gdy wysokość zwrotu nie przekracza 23,20 zł, wówczas kwota podlega zwrotowi wyłącznie w kasie organu podatkowego.

Jak obliczyć zwrot podatku?

Wysokość nadpłaconego podatku zależy od kilku różnych czynników, dlatego warto skorzystać z kalkulatora dostępnego na stronie Ministerstwa Finansów, dzięki któremu podatnik na podstawie wprowadzonych danych może uzyskać informacje dotyczące:

 • uzyskanego dochodu lub poniesionej straty
 • kwoty podatku należnego,
 • kwotę do zapłaty
 • kwotę podlegającą zwrotowi.

Dodatkowo kalkulator umożliwia również uwzględnienie odliczeń zmniejszających podstawę opodatkowania (czyli dochód) oraz kwoty zmniejszającej podatek.

Ile się czeka na zwrot podatku?

Zdecydowana większość podatników, w deklaracjach których została wyliczona nadpłata, zadaje sobie zasadnicze pytanie: „kiedy zwrot podatku?”. Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęty na początku roku 2019 przez Ministerstwo Finansów, wprowadza nowe, maksymalne terminy dotyczące zwrotu podatku za 2018 rok, które zależą przede wszystkim od formy przekazania przez podatnika deklaracji podatkowej do Urzędu Skarbowego:

 • deklaracje złożone elektronicznie (e-deklaracje) – zwrot podatku następuje w okresie do 45 dni od daty złożenia deklaracji PIT;
 • deklaracje złożone w każdej innej formie – zwrot podatku następuje w okresie do 3 miesięcy od daty złożenia PIT;
 • złożenie zeznania korygującego deklarację PIT – termin zwrotu wynosi 2 miesiące, przy czym nie może on nastąpić wcześniej niż 3 miesiące od złożenia pierwotnej deklaracji podatkowej.

 Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą nieoficjalnie liczyć na szybszy zwrot podatku, ponieważ urzędy skarbowe mają obowiązek, na podstawie wewnętrznych zarządzeń Ministerstwa Finansów, dokonać takiego zwrotu nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji. Wystarczy natomiast w  części „informacje uzupełniające” na poszczególnych deklaracjach poinformować urząd o posiadaniu Karty Dużej Rodziny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.