termoformowanie arkuszy abs

Jakie są główne zastosowania termoformowania arkuszy ABS?

Termoformowanie arkuszy ABS jest szeroko stosowaną techniką w przemyśle produkcyjnym, znajdującą swoje zastosowanie w różnych branżach. ABS to nowoczesny materiał o wysokiej wytrzymałości, odporności na uderzenia i elastyczności, co czyni go idealnym do formowania w różne kształty.

ciecie laserowe

Dlaczego cięcie rur laserem 3D wyróżnia się doskonałą precyzją?

W dzisiejszym dynamicznym świecie przemysłowym, gdzie precyzja i skomplikowane formy są kluczowe, technologie cięcia rur nabierają coraz większego znaczenia. Jednym z najnowocześniejszych rozwiązań jest cięcie laserem 3D, które wyróżnia się niezrównaną precyzją i efektywnością. W niniejszym artykule przyjrzymy się, dlaczego cięcie rur laserem 3D stało się pionierską technologią, zdobywającą uznanie w różnych branżach.

serwerownia

Co wchodzi w skład wyposażenia serwerowni?

Serwerownia to serce każdej nowoczesnej organizacji, której działalność opiera się na przetwarzaniu, przechowywaniu i dystrybucji danych cyfrowych. Jest to specjalnie przygotowane pomieszczenie lub grupa pomieszczeń, gdzie znajdują się serwery i urządzenia sieciowe. Aby serwerownia funkcjonowała sprawnie i bezawaryjnie, musi być wyposażona w szereg specjalistycznych komponentów i systemów. W poniższym artykule przyjrzymy się, jakie elementy są niezbędne do prawidłowego działania takiego centrum danych.

tandemowy spektrometr

Czym jest tandemowy spektrometr mas GCMS/M?

Analiza składu chemicznego stała się niezwykle ważnym narzędziem w wielu dziedzinach, takich jak chemia, farmacja, medycyna, czy nauki o środowisku. Jedną z najbardziej zaawansowanych i wszechstronnych technik analizy jest tandemowy spektrometr mas GCMS/M. Choć terminologia może być skomplikowana, warto zgłębić jej tajniki, aby zrozumieć, jakie możliwości stwarza to zaawansowane urządzenie w dziedzinie analizy składu substancji chemicznych.

maszyny przemysłowe

Jak w praktyce wygląda projektowanie maszyn przemysłowych?

Projektowanie maszyn przemysłowych to złożony proces, który wymaga zrozumienia różnorodnych czynników technicznych, bezpieczeństwa i efektywności. Jest to kluczowy etap w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które wspierają rozwój przemysłu. W tym artykule zostaną przedstawione kluczowe aspekty tego fascynującego procesu, od etapu koncepcji aż do wdrożenia w produkcji.

malarnia proszkowa

Jak wybrać dobrą malarnię proszkową?

Malowanie proszkowe to popularna metoda wykończenia powierzchni, która zapewnia trwałe i estetyczne efekty. Wybór odpowiedniej malarni proszkowej może jednak być trudnym zadaniem.

rura przemysłowa

Na czym polegają relokacje instalacji przemysłowych?

Niezależnie od powodów, proces przeprowadzki instalacji przemysłowej jest dużym wyzwaniem. Wymaga on nie tylko technicznej wiedzy, ale także doświadczenia i umiejętności logistycznych. Działania takie niosą ze sobą ryzyko, które musi być starannie zarządzane, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim zaangażowanym stronom.

frezarka cnc

Jakie zastosowanie ma frezarka CNC?

W dzisiejszych czasach technologia odgrywa kluczową rolę w wielu dziedzinach, w tym w przemyśle. Jednym z najważniejszych narzędzi, które znacząco wpływa na procesy produkcyjne, jest frezarka CNC. Frezarki tego typu zrewolucjonizowały sposób, w jaki tworzymy precyzyjne części i komponenty. Dzięki swojej wszechstronności i dokładności, frezarki CNC znalazły szerokie zastosowanie w różnych branżach. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu niezwykłemu urządzeniu i omówimy jego najważniejsze zastosowania.

lotnicze oleje

Oleje lotnicze – jakie są ich rodzaje?

Oleje lotnicze są kluczowym składnikiem systemów smarowania w samolotach i helikopterach. Ze względu na ekstremalne warunki, w jakich muszą pracować, oleje lotnicze są specjalnie formułowane, aby zapewnić doskonałe smarowanie, ochronę przed korozją i odporność na bardzo wysokie temperatury.

malowanie proszkowe

Na czym polega malowanie proszkowe?

Malowanie proszkowe to technika wykończeniowa, w której używa się proszku polimerowego zamiast tradycyjnych farb. Proszek ten składa się z mikroskopijnych cząstek pigmentów i żywic. Proces malowania proszkowego polega na nałożeniu jednorodnej warstwy proszku na powierzchnię przedmiotu do pokrycia.

Zwrot podatku

Początek każdego roku kalendarzowego dla milionów Polaków oznacza obowiązek rozliczenia się z Urzędem Skarbowym, polegający na wypełnieniu deklaracji podatkowych za ubiegły rok. W 2019 roku Rada Ministrów przyjęła natomiast projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie którego zeznania podatkowe wypełni Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), a następnie w formie elektronicznej udostępni każdemu podatnikowi jego PIT-y na specjalnie przygotowanym w tym celu Portalu Podatkowym.

Portal „Twój e-PIT”

Urzędy skarbowe w całym kraju bezpłatnie przygotowały dla określonej grupy podatników deklaracje dostępne w sieci internetowej za pośrednictwem platformy Ministerstwa Finansów „Twój e-PIT” od piętnastego lutego. Obecnie z nowego rozwiązania mogą skorzystać wyłącznie osoby rozliczające się za pomocą PIT-37 oraz PIT-38. W 2019 roku pracodawcy wcześniej (do końca stycznia) przekazały do urzędów skarbowych PIT-y swoich pracowników.

Usługa „Twój e-PIT” nie jest jednak automatyczną metodą rozliczenia z fiskusem, zaś podstawowym obowiązkiem każdego podatnika pozostaje ustalenie, czy przygotowany przez Państwo dokument zawiera wszystkie niezbędne elementy, które powinny być zadeklarowane. Może bowiem zdarzyć się sytuacja, że udostępniony PIT zawiera pozycje wymagające dodatkowego uzupełnienia o dane jakich nie posiada KAS (np. ulga internetowa, ulga na kredyt) lub modyfikacji (np. zmiana Organizacji Pożytku Publicznego). Usługa „Twój e-PIT) pozwala na weryfikację, ewentualną zmianę i zatwierdzenie poprawnego rozliczenia przez podatnika. Nadal istnieje możliwość samodzielnego rozliczenia się z fiskusem poza platformą Ministerstwa Finansów.

Zwrot podatku

Zwrot podatku jest podstawowym prawem każdego obywatela rozliczającego się z Urzędem Skarbowym, ponieważ do obowiązków podatnika należy uregulowanie podatków wyłącznie w wysokości określonej przez przepisy prawa. Nadpłata podatku, według Ministerstwa Finansów, oznacza między innymi:

 • zapłatę podatku nienależnego (obywatel nie miał obowiązku jego zapłaty lub dokonał zapłaty w wysokości wyższej niż wymagana);
 • płatnik (najczęściej pracodawca) pobrał podatek nienależny bądź też w wysokości wyższej od należnej.

Nadpłata podatku powstaje najczęściej w sytuacji, gdy wartość zaliczek pobranych przez pracodawcę jest wyższa niż wartość zobowiązania podatkowego przewidzianego za dany rok. Zwrot podatku może przysługiwać również osobom korzystającym z różnych ulg podatkowych, takich jak: ulga na dzieci, ulga internetowa czy odpisy dla osób niepełnosprawnych). Urząd Skarbowy dokonuje zwrotu nadpłaty na dwa sposoby:

 • na wskazany rachunek bankowy podatnika pod warunkiem, że został podany w formularzu ZAP- 3 (jeżeli obywatel jest objęty rejestrem PESEL lub NIP-7/CEIDG-1 (jeżeli obywatel nie jest objęty rejestrem PESEL bądź też jego identyfikator podatkowy stanowi NIP)
 • w gotówce – nadpłata zwracana przekazem pocztowym zostaje pomniejszona wówczas o koszty jej zwrotu.

W sytuacji, gdy wysokość zwrotu nie przekracza 23,20 zł, wówczas kwota podlega zwrotowi wyłącznie w kasie organu podatkowego.

Jak obliczyć zwrot podatku?

Wysokość nadpłaconego podatku zależy od kilku różnych czynników, dlatego warto skorzystać z kalkulatora dostępnego na stronie Ministerstwa Finansów, dzięki któremu podatnik na podstawie wprowadzonych danych może uzyskać informacje dotyczące:

 • uzyskanego dochodu lub poniesionej straty
 • kwoty podatku należnego,
 • kwotę do zapłaty
 • kwotę podlegającą zwrotowi.

Dodatkowo kalkulator umożliwia również uwzględnienie odliczeń zmniejszających podstawę opodatkowania (czyli dochód) oraz kwoty zmniejszającej podatek.

Ile się czeka na zwrot podatku?

Zdecydowana większość podatników, w deklaracjach których została wyliczona nadpłata, zadaje sobie zasadnicze pytanie: „kiedy zwrot podatku?”. Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęty na początku roku 2019 przez Ministerstwo Finansów, wprowadza nowe, maksymalne terminy dotyczące zwrotu podatku za 2018 rok, które zależą przede wszystkim od formy przekazania przez podatnika deklaracji podatkowej do Urzędu Skarbowego:

 • deklaracje złożone elektronicznie (e-deklaracje) – zwrot podatku następuje w okresie do 45 dni od daty złożenia deklaracji PIT;
 • deklaracje złożone w każdej innej formie – zwrot podatku następuje w okresie do 3 miesięcy od daty złożenia PIT;
 • złożenie zeznania korygującego deklarację PIT – termin zwrotu wynosi 2 miesiące, przy czym nie może on nastąpić wcześniej niż 3 miesiące od złożenia pierwotnej deklaracji podatkowej.

 Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą nieoficjalnie liczyć na szybszy zwrot podatku, ponieważ urzędy skarbowe mają obowiązek, na podstawie wewnętrznych zarządzeń Ministerstwa Finansów, dokonać takiego zwrotu nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji. Wystarczy natomiast w  części „informacje uzupełniające” na poszczególnych deklaracjach poinformować urząd o posiadaniu Karty Dużej Rodziny.

O autorze

Odpowiedz