Nowy sposób na emeryturę

W 2017 roku rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, której kluczowym i najważniejszym elementem jest Program Budowy Kapitału, mający na celu przede wszystkim zwiększenie stabilności finansów publicznych, bezpieczeństwa finansowego obywateli, rozwój gospodarki państwowej i lokalnego rynku. Badania wskazują bowiem, że zdecydowana większość polskiego społeczeństwa nie oszczędza na emeryturę z powodu niewystarczających środków na ten cel lub ich…brak.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Jednym z podstawowych filarów nowej strategii rządowej są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) oznaczające program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania dla wszystkich osób zatrudnionych (niezależnie od rodzaju umowy), umożliwiający gromadzenie długoterminowych oszczędności, wypłacanych po zakończeniu aktywności zawodowej. Zgodnie z projektem ustawy każda firma, zatrudniająca co najmniej jedną osobę, powinna utworzyć PPK. Pracownicze Plany Kapitałowe mają być wprowadzane etapami do 2021 roku, zaś środki w nich zgromadzone będą stanowić prywatną własność uczestników.

W ramach projektowanych rozwiązań ustawodawca przewiduje zawieranie dwóch rodzajów umów:

  • o zarządzanie PPK, w której stronami będą podmiot zatrudniający i instytucja finansowa (fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusz emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń);
  • o prowadzenie PPK, w której stronami będą natomiast osoba zatrudniona oraz instytucja finansowa.

Wpłaty na PPK

Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe obejmują następujące składki:

  • powitalną – jednorazową, ze strony państwa w wysokości 250 zł;
  • roczną dopłatę ze strony państwa – 240 zł;
  • podstawową – ze strony pracodawcy, wynoszącą 1,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
  • dodatkową – ze strony pracodawcy do 2,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
  • dodatkową – ze strony pracownika, wynoszącą do 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Pracownicze Plany Kapitałowe będą podlegać Komisji Nadzoru Finansowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.