Zawód coach

W ostatnich latach jedną z najpopularniejszych i najczęściej stosowanych przez poszczególnych pracodawców form wsparcia podwładnych stanowi coaching prowadzony w celu rozwoju kompetencji i indywidualnych zdolności pracowników. Obecnie już 15% różnorodnych przedsiębiorców deklaruje korzystanie z coachingu jako skutecznej metody szkoleniowej.

Coach – predyspozycje

Coaching prowadzony jest przez coacha, czyli doświadczonego trenera, który przede wszystkim pomaga skutecznie danej osobie w realizacji wyznaczonych celów, wzmacniając potencjał i wskazując pewne możliwości. Osobisty mentor, budując partnerską relację z pracownikami, wykorzystuje szereg nowoczesnych, sprawdzonych technik szkoleniowych, własną wiedzę merytoryczną uzyskaną w trakcie studiów oraz umiejętności zdobyte na różnorodnych kursach. Coach jest więc osobą, która łączy cechy dobrego psychologa, doradcy zawodowego a nierzadko wręcz personalnego, ponieważ często ingeruje nawet w sferę prywatną swojego klienta. Powinien posiadać takie cechy jak umiejętność swobodnego nawiązania kontaktu, słuchania, wyciągania odpowiednich wniosków, motywowania, empatia, kreatywność, cierpliwość czy odpowiedzialność. Coaching może być skierowany zarówno do poszczególnych pracowników danej organizacji (tzw. coaching personalny lub zawodowy) jak i kadry menedżerskiej i kierowniczej (tzw. executive coaching).

Szkolenia coachingowe

Zawód coacha nie jest wprawdzie regulowany konkretnymi przepisami prawa, ale doskonały wstęp do pracy na stanowisku coacha stanowi ukończenie wyższej uczelni na kierunku ekonomicznym, psychologii lub psychologii biznesu. Dopełnieniem całości mogą natomiast okazać się profesjonalne szkolenia i kursy coachingowe, organizowane i prowadzone przez renomowane firmy, które zazwyczaj kończą się specjalnym egzaminem (teoretycznym i praktycznym) oraz pozyskaniem specjalnego certyfikatu (np. International Coaching Community lub International Coach Federation).

Coaching oznacza ciekawą pracę, która nie tylko umożliwia bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem, ale również dostarcza ogromnej satysfakcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.