Najważniejsze zmiany w prawie pracy w 2018 roku

Zdaniem obecnego rządu dynamiczna sytuacja na rynku pracy oznacza konieczność wprowadzenia zmian w Kodeksie pracy z 1974 roku, które mają przede wszystkim ograniczyć biurokrację oraz zlikwidować niezrozumiałe przepisy, umożliwiające popełnianie różnych nadużyć.

Wzrost płacy minimalnej

Od 1 stycznia 2018 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2100 zł brutto (podwyżka o 100 zł), zaś minimalna stawka godzinowa wzrosła do kwoty 13,70 zł brutto. Nadal jednak nie została rozstrzygnięta ostatecznie kwestia dotycząca zasad stosowania stawki minimalnej w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

E – składka

Zgodnie z nowymi przepisami z zakresu prawa pracy został znacznie uproszczony proces opłacania składek ZUS. Od 1 stycznia 2018 roku przedsiębiorca opłaca wszystkie składki łącznie jednym przelew (na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych), zaś ZUS samodzielnie rozdzieli wpłatę na poszczególne ubezpieczenia i fundusze. Z początkiem roku nastąpiła również zmiana konta, na które należy dokonywać wpłaty składek. Każdy płatnik otrzymał własny, indywidualny numer rachunku składkowego, który zawiera NIP. Dotychczasowe rachunki natomiast zostały zamknięte.

Zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców

Zmiany w zakresie prawa pracy dotyczą również zasad zatrudniania cudzoziemców. Od 1 stycznia 2018 roku oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi są rejestrowane tylko w przypadku prac nie – sezonowych, wykonywanych przez obywateli 6 państw: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy). Obywatele wszystkich państw trzecich będą mieli natomiast możliwość ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (do 9 miesięcy w roku kalendarzowym).

Ograniczenie handlu w niedzielę i dni świąteczne

Od 1 marca 2018 roku obowiązuje stopniowe ograniczanie handlu przede wszystkim w niedzielę. W obecnym roku sklepy będą otwarte w dwie niedziele w miesiącu (tj. pierwszą i ostatnia), w 2019 roku tylko w ostatnią niedzielę, a w 2020 roku zakaz obejmie już wszystkie niedziele (z określonymi wyjątkami).

www.echodnia.eu

Aktualnie trwają dalsze prace nad zmianami w zakresie prawa pracy, które wejdą w życie w kolejnych miesiącach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.