ciecie laserowe

Dlaczego cięcie rur laserem 3D wyróżnia się doskonałą precyzją?

W dzisiejszym dynamicznym świecie przemysłowym, gdzie precyzja i skomplikowane formy są kluczowe, technologie cięcia rur nabierają coraz większego znaczenia. Jednym z najnowocześniejszych rozwiązań jest cięcie laserem 3D, które wyróżnia się niezrównaną precyzją i efektywnością. W niniejszym artykule przyjrzymy się, dlaczego cięcie rur laserem 3D stało się pionierską technologią, zdobywającą uznanie w różnych branżach.

serwerownia

Co wchodzi w skład wyposażenia serwerowni?

Serwerownia to serce każdej nowoczesnej organizacji, której działalność opiera się na przetwarzaniu, przechowywaniu i dystrybucji danych cyfrowych. Jest to specjalnie przygotowane pomieszczenie lub grupa pomieszczeń, gdzie znajdują się serwery i urządzenia sieciowe. Aby serwerownia funkcjonowała sprawnie i bezawaryjnie, musi być wyposażona w szereg specjalistycznych komponentów i systemów. W poniższym artykule przyjrzymy się, jakie elementy są niezbędne do prawidłowego działania takiego centrum danych.

tandemowy spektrometr

Czym jest tandemowy spektrometr mas GCMS/M?

Analiza składu chemicznego stała się niezwykle ważnym narzędziem w wielu dziedzinach, takich jak chemia, farmacja, medycyna, czy nauki o środowisku. Jedną z najbardziej zaawansowanych i wszechstronnych technik analizy jest tandemowy spektrometr mas GCMS/M. Choć terminologia może być skomplikowana, warto zgłębić jej tajniki, aby zrozumieć, jakie możliwości stwarza to zaawansowane urządzenie w dziedzinie analizy składu substancji chemicznych.

maszyny przemysłowe

Jak w praktyce wygląda projektowanie maszyn przemysłowych?

Projektowanie maszyn przemysłowych to złożony proces, który wymaga zrozumienia różnorodnych czynników technicznych, bezpieczeństwa i efektywności. Jest to kluczowy etap w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które wspierają rozwój przemysłu. W tym artykule zostaną przedstawione kluczowe aspekty tego fascynującego procesu, od etapu koncepcji aż do wdrożenia w produkcji.

malarnia proszkowa

Jak wybrać dobrą malarnię proszkową?

Malowanie proszkowe to popularna metoda wykończenia powierzchni, która zapewnia trwałe i estetyczne efekty. Wybór odpowiedniej malarni proszkowej może jednak być trudnym zadaniem.

rura przemysłowa

Na czym polegają relokacje instalacji przemysłowych?

Niezależnie od powodów, proces przeprowadzki instalacji przemysłowej jest dużym wyzwaniem. Wymaga on nie tylko technicznej wiedzy, ale także doświadczenia i umiejętności logistycznych. Działania takie niosą ze sobą ryzyko, które musi być starannie zarządzane, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim zaangażowanym stronom.

frezarka cnc

Jakie zastosowanie ma frezarka CNC?

W dzisiejszych czasach technologia odgrywa kluczową rolę w wielu dziedzinach, w tym w przemyśle. Jednym z najważniejszych narzędzi, które znacząco wpływa na procesy produkcyjne, jest frezarka CNC. Frezarki tego typu zrewolucjonizowały sposób, w jaki tworzymy precyzyjne części i komponenty. Dzięki swojej wszechstronności i dokładności, frezarki CNC znalazły szerokie zastosowanie w różnych branżach. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu niezwykłemu urządzeniu i omówimy jego najważniejsze zastosowania.

lotnicze oleje

Oleje lotnicze – jakie są ich rodzaje?

Oleje lotnicze są kluczowym składnikiem systemów smarowania w samolotach i helikopterach. Ze względu na ekstremalne warunki, w jakich muszą pracować, oleje lotnicze są specjalnie formułowane, aby zapewnić doskonałe smarowanie, ochronę przed korozją i odporność na bardzo wysokie temperatury.

malowanie proszkowe

Na czym polega malowanie proszkowe?

Malowanie proszkowe to technika wykończeniowa, w której używa się proszku polimerowego zamiast tradycyjnych farb. Proszek ten składa się z mikroskopijnych cząstek pigmentów i żywic. Proces malowania proszkowego polega na nałożeniu jednorodnej warstwy proszku na powierzchnię przedmiotu do pokrycia.

montaz wnetylacji

Jak przebiega montaż wentylacji?

W dzisiejszych czasach jakości powietrza, którym oddychamy stała tematem, na który coraz częściej zwracamy uwagę. Wpływa to bowiem nie tylko na nasze samopoczucie, ale także na zdrowie. Dlatego coraz częściej decydujemy się na montaż wentylacji w naszych domach, biurach czy innych przestrzeniach. Jak jednak przebiega ten proces?

Mały ZUS Plus- zmiany dla przedsiębiorców

1 lutego 2020 roku wszedł w życie „Mały ZUS Plus”, oznaczający poważne zmiany w dotychczasowym „Małym ZUS”. Celem programu jest wspieranie najmniejszych przedsiębiorców w Polsce, których przychód w 2019 roku nie przekroczy 120 tysięcy złotych. W praktyce właściciele takich firm zapłacą składki na ubezpieczenia społeczne niższe nawet o kilkaset złotych miesięcznie. Składki bowiem będą liczone proporcjonalnie do faktycznego przychodu.

Dla kogo „Mały ZUS Plus”?

Z „Małego ZUS Plus” może skorzystać osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która:

 • w poprzednim roku kalendarzowym osiągnęła roczny przychód w wysokości maksymalnie 120 tysięcy złotych (dotychczasowy limit przychodu wynosił trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia za rok poprzedni);
 • prowadziła działalność gospodarczą co najmniej 60 dni w roku;
 • nie świadczy usług z działalność na rzecz byłego lub aktualnego pracodawcy.

Z „Małego ZUS Plus” zostali natomiast wykluczeni przedsiębiorcy, którzy:

 • rozliczali się w poprzednim roku w formie karty podatkowej i korzystali jednocześnie ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT;
 • osoby fizyczne prowadzące inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej).

 

 Nowy sposób ustalania składek

Z wejściem w życie „Małego ZUS Plus” zmienia się również sposób ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego), którą będzie stanowiła połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z prowadzonej działalności w poprzednim roku. Nie zmienia się natomiast minimalna i maksymalna podstawa wymiaru składek „w Małym ZUS Plus”. Nadal bowiem będzie mieściła się w przedziale  pomiędzy 30 procent minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60- procent prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (w 2020 roku między kwotą 778 zł a 3136,20 zł). Narzędziem ułatwiającym przedsiębiorcom wyliczenie nowej podstawy wymiaru składek jest kalkulator ZUS, który znajduje się na stronę eSkładka.pl. Kalkulator zawiera niezbędne dane, zarówno do obliczeń na „Małym ZUS”, jak i na „Mały ZUS Plus”. Zmiany nie dotyczą natomiast podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne, którą przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.

 Okres obowiązywania ulgi

„Mały ZUS Plus” będzie obowiązywać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 prowadzenia działalności gospodarczej. W praktyce oznacza to, że po trzech latach korzystania z ulgi, przez kolejne 2 lata przedsiębiorca będzie miał obowiązek odprowadzać składki naliczane ryczałtowo, a po upływie dwóch lat będzie mógł skorzystać z tej ulgi ponownie na zasadzie dobrowolności.

 

Zgłoszenie ulgi do ZUS

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z „Małego ZUS Plus” od lutego oraz spełnia wszystkie niezbędne warunki, powinien zgłosić się do ulgi w nieprzekraczalnym terminie do 2 marca. W kolejnych latach natomiast do końca stycznia każdego roku. Zgłoszenie polega na złożeniu w ZUS odpowiednich dokumentów, takich jak:

 • ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia działalności
 • oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA – zgłoszenie z kodem właściwym dla „Małego ZUS Plus: 05.90 albo 05.92.

Dodatkowo w marcu przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA cz. II Bądź ZUS RCA cz. II z informacją o:

 • rocznym przychodzie,
 • rocznym dochodzie,
 • formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • oraz obliczonej na podstawie dochodu z poprzedniego roku, na okres od lutego do grudnia 2020 roku podstawie wymiaru składek.

Przedsiębiorcy, którzy natomiast  już w styczniu 2020 roku zgłosili się do „Małego ZUS” i chcą kontynuować ulgę na nowych zasadach, nie muszą się przerejestrowywać. Mają jedynie obowiązek złożenia dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA cz. II oraz ZUS RCA cz. II z informacją o o podstawie wymiaru składek. Podstawa ta jest niezbędna do wyliczenia składek: najpierw za styczeń (w lutym), a następnie na okres od lutego do grudnia (w marcu). Jeżeli przedsiębiorca rozpoczyna działalność gospodarczą, a jego miesięczny przychód jest niższy niż połowa najniższej pensji krajowej (obecnie 1300 zł), wówczas w ogóle nie musi rejestrować swojej działalności.

 

 „Mały ZUS Plus” a zasiłki chorobowe i macierzyńskie

Wysokość kwoty, od której przedsiębiorca opłaca składki ma wpływ na wysokość przysługujących świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym zasiłek chorobowy, opiekuńczy oraz zasiłek macierzyński. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na niższe składki w ramach „Małego ZUS Plus”, wówczas kwota zasiłków będzie proporcjonalnie niższa.

 

Szacowany koszt „Małego ZUS Plus” dla finansów publicznych to około 1,3 miliarda złotych, co oznacza w praktyce, że tyle zaoszczędzą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce.

O autorze

Odpowiedz