Kontrola podatkowa w firmie – prawa i obowiązki przedsiębiorcy

Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia kontroli podatkowej niemalże zawsze wzbudza wśród osób prowadzących własną działalność gospodarczą niepokój, strach, a nawet panikę. Warto zapoznać się z podstawowymi prawami i obowiązkami, aby uniknąć w przyszłości niepotrzebnego stresu.

Obowiązki podatnika

W trakcie kontroli podatkowej każdy właściciel firmy ma obowiązek przede wszystkim:

 • zapewnić wstęp do siedziby firmy, zakładów pracy oraz innych lokali i pomieszczeń firmy;
 • przedstawić na żądanie kontrolującego, tłumaczenie na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji, która dotyczy spraw stanowiących przedmiot kontroli (nieodpłatnie);
 • udzielać w wyznaczonym terminie wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli;
 • dostarczać i udostępnić niezbędne dokumenty, a w razie konieczności wydać kontrolującemu odpowiednie akta, księgi bądź dokumenty;
 • zapewnić kontrolującemu właściwe warunki do pracy oraz w miarę możliwości udostępnić samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania najważniejszych dokumentów;
 • umożliwić (nieodpłatnie) filmowanie, fotografowanie, dokonywanie nagrań dźwiękowych oraz utrwalanie stanu faktycznego za pomocą innych nośników informacji, jeżeli film, fotografia, nagranie lub informacja zapisana na innym nośniku może stanowić dowód lub przyczynić się do utrwalenia dowodu w sprawie.

 

Prawa podatnika

W trakcie kontroli podatkowej przedsiębiorca ma natomiast prawo do:

 • uczestniczenia w czynnościach kontrolnych;
 • udziału w przeprowadzeniu dowodów;
 • ustanowienia pełnomocnika lub wyznaczenia swojego reprezentanta
 • złożenia zastrzeżenia i wyjaśnienia do protokołu kontroli skarbowej (w ciągu 14 dni od jego otrzymania)
 • wniesienia sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa.

Zakres kontroli

Inspektor ma prawo do przeprowadzenia kontroli podatkowej wyłącznie w zakresie określonym w odpowiednim upoważnieniu i nie może samodzielnie podejmować decyzji o jej rozszerzeniu. Przedsiębiorca, który zauważy, że inspektor kontroluje inne obszary jego działalności niż wskazane w upoważnieniu ma prawo do złożenia skargi do organu kontroli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.