Koniec PIT-ów!

W poprzednich latach każdy podatnik miał obowiązek złożenia wniosku o rozliczenie PIT przez Urząd Skarbowy, przesłania wypełnionych osobiście deklaracji podatkowych przez internet lub złożenia osobiście w siedzibie Urzędu Skarbowego. W wyniku przyjętego przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy miedzy innymi o podatku dochodowym od osób fizycznych, zeznania podatkowe w 2019 roku wypełni Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), która w formie elektronicznej udostępni każdemu podatnikowi na Portalu Podatkowym jego PIT-y.

Twój e-PIT

Zeznania podatkowe będą dostępne już od piętnastego lutego roku następującego po roku podatkowym do trzydziestego kwietnia. W przypadku rozliczeń za rok 2018 KAS automatycznie przygotuje, a następnie udostępni w wersji elektronicznej PIT -37 i PIT -38 na podstawie informacji uzyskanych od płatników, złożonych za rok ubiegły zeznań podatkowych w zakresie wskazanych odliczeń i ulg (np. ulga na dzieci), danych znajdujących się w rejestrach Szefa KAS (np. kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacona w trakcie roku podatkowego przez podatnika) i innych rejestrów państwowych (np. ZUS w zakresie wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne). W 2020 roku natomiast będą dostępne również zeznania podatkowe PIT -36 oraz PIT-36L.

Nowe obowiązki podatnika

 Deklarację przygotowaną przez KAS każdy podatnik może:

  • zweryfikować i zaakceptować bez zmian;
  • poprawić (np. zmienić Organizację Pożytku Publicznego, której chce przekazać 1% podatku należnego);
  • uzupełnić o dane, których nie posiada KAS (np. ulgi na kredyt, ulgi na internet);
  • odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Dodatkowo w przypadku PIT-38, PIT-36, PIT-36L podatnik ma obowiązek uzupełnić o dane, których nie posiada KAS (np. o uzyskanych przez podatnika przychodach z tytułu prowadzonej działalności).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.