Czy dług alimentacyjny może ulec przedawnieniu?

przytłoczenie

Obowiązek alimentacyjny, określony w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, oznacza regularne i obligatoryjne świadczenie zwykle na rzecz członków rodziny, polegające na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby również środków wychowania (alimenty – definicja). Niestety z roku na rok rośnie liczba osób, które unikają płacenia alimentów na swoje dzieci.

Co to jest dług alimentacyjny – definicja

Dług alimentacyjny oznacza zobowiązanie, wynikające z niezapłaconych alimentów, których osoba zobowiązana nie uiszcza na rzecz dzieci lub dziecka. Według danych stowarzyszenia „Alimenty to nie prezenty”, obecnie alimentów na dzieci nie płaci aż 84% zobowiązanych rodziców, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Kwota niezapłaconych alimentów, zarejestrowana w ERIF BIG, wynosi natomiast ponad 11 miliardów złotych. W rzeczywistości jednak wartość długu alimentacyjnego jest znacznie większa. Dług alimentacyjny istnieje do momentu jego przedawnienia się.

Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych

Zgodnie z artykułem art.137 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U. 1964 nr 9 poz.59) przedawnienie alimentów zasądzonych wyrokiem następuje po upływie trzech lat (zaległe alimenty – przedawnienie). W praktyce oznacza to, że zasądzonych orzeczeniem sądowym lub ugodą alimentów, które nie były płacone przez zobowiązanego, można dochodzić za okres 3 ostatnich lat. W tym celu należy uzyskać tytuł wykonawczy (wyrok sądowy bądź ugodę) z klauzulą wykonalności. Jeżeli osoba wychowująca dziecko i posiadająca wyrok zasadzający alimenty, nie podejmie z komornikiem żadnych czynności mających na celu odzyskanie należności, roszczenia alimentacyjne przedawniają się. Prawo do alimentów ulega natomiast wygaszeniu dopiero po uzyskaniu przez dziecko samodzielności.

rozwód

Dług alimentacyjny

Po upływie 2 miesięcy bezskutecznej egzekucji alimentów od rodzica, uprawniona osoba może złożyć w urzędzie gminy wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Na podstawie pozytywnej decyzji, fundusz każdego miesiąca wypłaca sumę odpowiadającą wysokości zasądzonych alimentów. Ale nie więcej niż 500 zł. W stosunku do zobowiązanego rodzica, gmina podejmie natomiast odpowiednie działania, mające na celu wyegzekwowanie płatności.

Dłużnik alimentacyjny w rejestrze dłużników – skutki wpisu

W sytuacji, gdy podejmowane działania w celu odzyskania należności z tytułu zasądzonych wyrokiem alimentów, nie przyniosą oczekiwanych efektów, istnieje możliwość wpisania dłużnika do biura informacji gospodarczej (powstanie zaległości za okres dłuższy niż sześć miesięcy). Osoba, znajdująca się w rejestrze dłużników, będzie miała problem z uzyskaniem kredytu w banku lub instytucji finansowej, zakupem telefonu lub zakupami na raty, a nawet z wynajęciem mieszkania.

smutne dziecko

 

Advertisement

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.