Zawody przyszłości – wybierz świadomie

Każdego roku tysiące młodych ludzi, stojących na progu dorosłości, musi podjąć niezwykle trudną decyzję dotyczącą satysfakcjonującego, a przy tym dobrze płatnego zawodu lub kierunku studiów, który w przyszłości pomoże zdobyć wymarzone, idealne stanowisko w renomowanej firmie. Współczesny rynek pracy zmienia się w zaskakującym tempie, dlatego trudno do końca przewidzieć, jakie zawody będą popularne, pożądane lub opłacalne za kilkanaście lat. Można jedynie prognozować, jakie warto zdobyć wykształcenie i kompetencje.

Jaki zawód wybrać?

Każdy młody człowiek, który staje przed wyborem konkretnego kierunku studiów, a jednocześnie marzy o atrakcyjnej, pasjonującej, dobrze płatnej pracy, umożliwiającej rozwój i samorealizację, powinien przede wszystkim dokonać dokładnej analizy własnych predyspozycji, zainteresowań oraz mocnych i słabych stron. Dzięki temu znacznie ograniczy w przyszłości ryzyko niezadowolenia, frustracji i rozczarowania. Warto skorzystać również z pomocy profesjonalnego doradcy  zawodowego, który posiada odpowiednie testy, diagnozujące predyspozycje do poszczególnych zawodów. Przed podjęciem ostatecznej decyzji dotyczącej wyboru kierunku studiów, młody człowiek powinien zapoznać się zarówno z aktualną jak i prognozowaną sytuacją na rynku pracy. Nie wolno jednak zapominać o własnych, indywidualnych pasjach i zainteresowaniach, które należy bezustannie pogłębiać i rozwijać.

Przyszłościowe zawody

Zmiany demograficzne zachodzące we współczesnym społeczeństwie, dynamiczny i gwałtowny rozwój nowych technologii, Internetu oraz gospodarki międzynarodowej sprawia, że na rynku pracy pojawiają się bezustannie nowe przyszłościowe zawody. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która przeprowadziła badania typu foresight, przedstawiła aktualne trendy na współczesnym rynku pracy, pozwalające przewidzieć, jakie kompetencje pracowników będą ważne w najbliższej przyszłości. Według badania największa liczba nowych zawodów może pojawić się w sektorze IT, telekomunikacyjnym oraz finansowym, generujące nowe miejsca pracy o tzw. „niszowym” charakterze. Poszukiwani będą między innymi: teleinformatycy, mechatronicy, analitycy biznesowi i finansowi, logistycy, a także eksperci sieciowi, posiadający specjalizację w dziedzinie projektowania, wdrażania i administrowania sieci komputerowych. Do innych zawodów przyszłościowych należą również „zawody internetowe” takie jak analityk internetowy, projektant serwisów i serwisów internetowych, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, specjalista do spraw e – commerce. Poza pracownikami umysłowymi, posiadającymi specjalizacje w określonych branżach, brakuje pracowników fizycznych: hydraulików, mechaników i spawaczy, którzy stanowią obecnie najbardziej poszukiwane zawody na rynku pracy.

Najbardziej opłacalne zawody

Ogromny wpływ na wybór konkretnego kierunku studiów czy dalszej drogi życiowej mają przede wszystkim kwestie finansowe. Zdecydowana większość młodych, ambitnych osób nastawionych na osiągnięcie sukcesu, zadaje sobie podstawowe pytanie: „jakie są dobrze płatne zawody?”. Według różnych raportów, analiz i badań współczesnego rynku pracy najbardziej opłacalne zawody wiążą się głównie z branżą IT, która rozwija się w błyskawicznym, wręcz zaskakującym tempie oraz z sektorem finansowym. Aktualnie do najbardziej opłacalnych zawodów należą między innymi:

  • kontroler finansowy – sprawuje nadzór nad finansami firmy, dokonuje oceny sytuacji firmy, prowadzi doradztwo w zakresie obniżania kosztów;
  • architekt IT – zajmuje się projektowaniem rozwiązań ułatwiających pracę danej firmy, a następnie przekazuje projekt programistom;
  • analityk IT– sporządza raporty po analizie systemów i wskazuje niezbędne zmiany, jakie należy do nich wprowadzić;
  • software developer – zajmuje się ulepszaniem i projektowaniem oprogramowania oraz czuwa nad jego bezpieczeństwem;
  • key account manager – osoba odpowiedzialna za kontakt z najważniejszymi i największymi klientami (klienci korporacyjni);
  • project manager – zajmuje się planowaniem, realizacją i efektem końcowym konkretnego projektu;
  • brand manager – tzw. menedżer do spraw marki lub opiekun marki, jest odpowiedzialny za promocję produktów firmy, marketing i sprzedaż;
  • monitor badań klinicznych – zajmuje się kontrolowaniem i nadzorowaniem pracy ośrodków badawczych,
  • radca prawny.

 Studia to podstawa

Studia nie uczą konkretnego zawodu, ale tworzą solidny fundament pod obowiązki zawodowe, jakie dana osoba będzie wykonywała w przyszłości oraz uczą selekcji poszczególnych informacji. W dobie dwudziestego pierwszego wieku niezwykle ważne jest nie tylko wykształcenie w odpowiednim kierunku, ale również doświadczenie zdobyte w wyniku odbytych praktyk, staży, szkoleń, kursów, certyfikaty i licencje potwierdzające posiadane kwalifikacje (szczególnie międzynarodowe takie jak przykładowo CFA, ACCA, CIA), znajomość języków obcych w stopniu bardzo dobrym, a także znajomość innowacyjnych, nowoczesnych technologii.

Współczesny pracodawca wymaga od swojego potencjalnego pracownika nie tylko wykształcenia, doświadczenia, certyfikatów, ale również dyspozycyjności, zdolności współpracy w grupie i samodzielnego rozwiązywania konfliktów, działania pod presją czasu oraz radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.