Zadbaj o swoją emeryturę

Rządowe plany reformy systemu emerytalnego, obejmujące znaczne ograniczenie roli OFE, budzą poważny niepokój wśród ekonomistów, którzy obawiają się przede wszystkim o wysokość przyszłych emerytur. Zgodnie z rekomendacją Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów 25% środków zgromadzonych w OFE zostanie przekazane do Funduszu Rezerwy Demograficznej, zaś pozostałe 75% trafi  do funduszy inwestycyjnych, powstałych z przekształcenia OFE. W takiej sytuacji warto już dziś rozpocząć samodzielne oszczędzanie, odkładając pieniądze w specjalnych instytucjach.

Zasady funkcjonowania IKZE

Długoterminowe oszczędności , połączone z rozsądnymi inwestycjami, pozwolą zgromadzić dosyć spory kapitał i zapewnią spokojną starość. W ofercie nowoczesnych instytucji finansowych znajdują się, obok lokat, rachunków oszczędnościowych czy obligacji skarbowych, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), które powstały na mocy ustawy w 2012 roku, pozwalając uniknąć tzw. „podatku Belki”. Dodatkowo środki wpłacane w danym roku można odliczyć od podstawy opodatkowania, obniżając w ten sposób płacony podatek. IKZE nie wymagają żadnych systematycznych wpłat, a jedynym warunkiem jest dokonywanie wpłat w co najmniej pięciu dowolnych latach. Inną zaletą IKZE jest możliwość swobodnego przenoszenia zgromadzonych oszczędności między poszczególnymi instytucjami z zachowaniem ciągłości oraz tarczy podatkowej, a także bez ponoszenia dodatkowych kosztów (po dwunastu miesiącach od podpisania umowy). Osoby, które podpisały umowę, same ustalają nie tylko wysokość , ale również częstotliwość wpłat.

Sposoby oszczędzania w IKZE

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują obecnie pięć rodzajów rachunków IKZE w zależności od instytucji prowadzącej:

  • lokaty długoterminowe w bankach komercyjnych i spółdzielczych;
  • rejestry funduszy inwestycyjnych w towarzystwach funduszy inwestycyjnych;
  • rachunki maklerskie w biurach maklerskich;
  • inwestycyjne ubezpieczenia na życie w zakładach ubezpieczeń;
  • dobrowolne fundusze emerytalne w powszechnych towarzystwach emerytalnych.

Wybór konkretnego sposobu oszczędzania zależy przede wszystkim od przyjętej strategii inwestycyjnych oraz indywidualnych preferencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.