Jak wybrać szkołę średnią?

Wybór szkoły średniej stanowi dla młodego człowieka, kończącego naukę w szkole podstawowej, prawdziwe wyzwanie. Wiele osób, które czują się zagubione i niepewne, sugeruje się głównie opinią przyjaciół lub znajomych. Rzadziej szukają porady u nauczycieli i rodziców. Tymczasem ostateczną decyzję warto jednak podjąć samodzielnie, rozważając wszystkie argumenty „za” i „przeciw”.

Szkoły średnie w Polsce

Wybór odpowiedniej szkoły średniej (oraz profilu klasy) ma ogromny wpływ nie tylko na dalsze losy młodego człowieka. Wpływa również na przyszłą karierę zawodową, poziom życia i sytuację społeczną, a także poczucie własnej wartości.

Obecnie uczniowie mogą wybrać:

  • liceum ogólnokształcące – kompleksowo przygotowuje do dalszej edukacji w szkołach wyższych bez gwarancji jednak zdobycia konkretnego zawodu, a przy tym bardzo często posiada bogatą ofertę różnorodnych dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, warsztatów i kół naukowych;
  • technikum – umożliwia również zakończenie nauki maturą i kontynuację dalszej edukacji w szkołach wyższych, przygotowując jednocześnie do wykonywania konkretnego zawodu zgodnie z indywidualnymi potrzebami, oczekiwaniami i predyspozycjami swoich uczniów;
  • zasadniczą szkołę zawodową (zawodówkę) – kształci młodzież w konkretnym kierunku (zawodzie), ale nie kończy się maturą, co zamyka uczniom dalszą naukę i wybór szkoły wyższej.

Osoby, które nie ukończą żadnej z powyższych szkół mogą natomiast kontynuować edukację w liceum dla dorosłych, gdzie istnieje szansa na udział w egzaminie maturalnym. Każda szkoła samodzielnie ustala kryteria przyjęć kandydatów, dlatego zawsze należy skontaktować się z wybraną placówką, aby poznać zasady.

Podstawowe kryteria wyboru

Ogromny wpływ na decyzję młodego człowieka ma przede wszystkim wyniku egzaminu gimnazjalisty lub ośmioklasisty oraz pozostałe wyniki i ewentualne sukcesy w nauce. Warto również wziąć pod uwagę takie czynniki jak:

  • aktualny ranking szkół średnich;
  • renoma danej placówki;
  • odległość pomiędzy szkołą a domem;
  • własne plany, ambicje i możliwości.

Osoby, które nie potrafią podjąć samodzielnej decyzji, mogą natomiast zasięgnąć porady pedagoga szkolnego lub odwiedzić poradnię pedagogiczno-psychologiczną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.