Czwarta rewolucja przemysłowa

Czwarta rewolucja, znana również pod pojęciem przemysł 4.0, która nastąpiła po mechanizacji (przemysł 1.0), elektryfikacji (przemysł 2.0), a następnie cyfryzacji (przemysł 3.0) oznacza koncepcję dotyczącą przede wszystkim wykorzystania automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz wprowadzania różnorodnych nowoczesnych i innowacyjnych technologii. Skupia się nie tylko na wprowadzaniu nowych technologii, ale również nowych sposobów pracy i roli człowieka w przemyśle.

Przemysł 4.0 – główne założenia

Przemysł 4.0 umożliwia między innymi zwiększenie wydajności i efektywności przedsiębiorstw na całym świecie. Znacznie zmniejsza także koszty produkcji. Innowacyjne rozwiązania techniczne, pojawiające się na przestrzeni kolejnych wieków, stały się powodem wielu rewolucyjnych przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych. Koncepcja czwartej rewolucji opiera się głównie na założeniu, że ludzie, maszyny oraz procesy będą ze sobą w pełni zintegrowane. Dzięki temu produkcja stanie się bardziej wydajna i elastyczna. Kluczowym elementem przemysłu 4.0 jest natomiast robotyka i automatyka, które mają bezpośredni wpływ na cały cykl produkcyjny. Zdaniem ekspertów, czwartą rewolucję zapoczątkuje kilka nowych technologi, takich jak między innymi: Internet Rzeczy (Internet of things) –umożliwiający przesyłanie ogromnej ilości danych – a także podłączanie dowolnych urządzeń do internetu, dostęp do nich i zarządzanie nimi z dowolnego miejsca, druk 3D (druk addytywny) i wiele innych.

Czwarta rewolucja przemysłowa w Polsce

Niestety aktualne tempo robotyzacji w Polsce, na tle światowych przedsiębiorstw, wciąż pozostaje na zbyt niskim poziomie. W efekcie powoduje to pogorszenie się ogólnej konkurencyjności polskich produktów przemysłowych na międzynarodowych rynkach. W 2016 roku liczba robotów przypadających na 10.000 pracowników wynosiła w naszym kraju zaledwie 22 sztuki. Tymczasem w Chinach liczba ta wynosi aż 46 maszyn. Agencja Rozwoju Przemysłu opublikowała raport, w którym wymienia główne cechy, jakimi musi charakteryzować się wysoko rozwinięta gospodarka. Należą do nich między innymi: sztuczna inteligencja, digitalizacja, cyberbezpieczeństwo czy bezpieczeństwo energetyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.