sklep pneumatyczny elektrozawory

Jakie produkty powinien oferować profesjonalny sklep pneumatyczny?

Wybór odpowiedniego sklepu ma kluczowe znaczenie dla profesjonalistów i hobbystów zajmujących się systemami pneumatycznymi. Dobre wyposażenie takiego sklepu może znacząco ułatwić pracę, zarówno w zakresie napraw, jak i tworzenia nowych instalacji. Oto przegląd najpopularniejszych produktów, które powinien oferować każdy dobrze zaopatrzony sklep pneumatyczny i najważniejsze aspekty, na jakie warto zwrócić uwagę, szukając takiego sklepu.

wentylator nagrzewnica

Dlaczego przy nagrzewnicach stosuje się wentylatory?

Nagrzewnice są kluczowym elementem systemów ogrzewania w wielu zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych. Zastosowanie wentylatorów w tych urządzeniach ma zasadnicze znaczenie dla efektywności ich działania. W niniejszym artykule omówimy, dlaczego wentylatory są tak ważne w konstrukcji nagrzewnic oraz jak wpływają na ich wydajność i efektywność.

termoformowanie arkuszy abs

Jakie są główne zastosowania termoformowania arkuszy ABS?

Termoformowanie arkuszy ABS jest szeroko stosowaną techniką w przemyśle produkcyjnym, znajdującą swoje zastosowanie w różnych branżach. ABS to nowoczesny materiał o wysokiej wytrzymałości, odporności na uderzenia i elastyczności, co czyni go idealnym do formowania w różne kształty.

ciecie laserowe

Dlaczego cięcie rur laserem 3D wyróżnia się doskonałą precyzją?

W dzisiejszym dynamicznym świecie przemysłowym, gdzie precyzja i skomplikowane formy są kluczowe, technologie cięcia rur nabierają coraz większego znaczenia. Jednym z najnowocześniejszych rozwiązań jest cięcie laserem 3D, które wyróżnia się niezrównaną precyzją i efektywnością. W niniejszym artykule przyjrzymy się, dlaczego cięcie rur laserem 3D stało się pionierską technologią, zdobywającą uznanie w różnych branżach.

serwerownia

Co wchodzi w skład wyposażenia serwerowni?

Serwerownia to serce każdej nowoczesnej organizacji, której działalność opiera się na przetwarzaniu, przechowywaniu i dystrybucji danych cyfrowych. Jest to specjalnie przygotowane pomieszczenie lub grupa pomieszczeń, gdzie znajdują się serwery i urządzenia sieciowe. Aby serwerownia funkcjonowała sprawnie i bezawaryjnie, musi być wyposażona w szereg specjalistycznych komponentów i systemów. W poniższym artykule przyjrzymy się, jakie elementy są niezbędne do prawidłowego działania takiego centrum danych.

tandemowy spektrometr

Czym jest tandemowy spektrometr mas GCMS/M?

Analiza składu chemicznego stała się niezwykle ważnym narzędziem w wielu dziedzinach, takich jak chemia, farmacja, medycyna, czy nauki o środowisku. Jedną z najbardziej zaawansowanych i wszechstronnych technik analizy jest tandemowy spektrometr mas GCMS/M. Choć terminologia może być skomplikowana, warto zgłębić jej tajniki, aby zrozumieć, jakie możliwości stwarza to zaawansowane urządzenie w dziedzinie analizy składu substancji chemicznych.

maszyny przemysłowe

Jak w praktyce wygląda projektowanie maszyn przemysłowych?

Projektowanie maszyn przemysłowych to złożony proces, który wymaga zrozumienia różnorodnych czynników technicznych, bezpieczeństwa i efektywności. Jest to kluczowy etap w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które wspierają rozwój przemysłu. W tym artykule zostaną przedstawione kluczowe aspekty tego fascynującego procesu, od etapu koncepcji aż do wdrożenia w produkcji.

malarnia proszkowa

Jak wybrać dobrą malarnię proszkową?

Malowanie proszkowe to popularna metoda wykończenia powierzchni, która zapewnia trwałe i estetyczne efekty. Wybór odpowiedniej malarni proszkowej może jednak być trudnym zadaniem.

rura przemysłowa

Na czym polegają relokacje instalacji przemysłowych?

Niezależnie od powodów, proces przeprowadzki instalacji przemysłowej jest dużym wyzwaniem. Wymaga on nie tylko technicznej wiedzy, ale także doświadczenia i umiejętności logistycznych. Działania takie niosą ze sobą ryzyko, które musi być starannie zarządzane, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim zaangażowanym stronom.

frezarka cnc

Jakie zastosowanie ma frezarka CNC?

W dzisiejszych czasach technologia odgrywa kluczową rolę w wielu dziedzinach, w tym w przemyśle. Jednym z najważniejszych narzędzi, które znacząco wpływa na procesy produkcyjne, jest frezarka CNC. Frezarki tego typu zrewolucjonizowały sposób, w jaki tworzymy precyzyjne części i komponenty. Dzięki swojej wszechstronności i dokładności, frezarki CNC znalazły szerokie zastosowanie w różnych branżach. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu niezwykłemu urządzeniu i omówimy jego najważniejsze zastosowania.

Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych

Gwałtowny i błyskawiczny rozwój nowoczesnych technologii, a przede wszystkim marketingu i handlu internetowego, sprawił, że znacznie wzrosła skala zbierania i przetwarzania danych osobowych, wykorzystywanych przez przedsiębiorców w codziennych czynnościach. W ostatnich latach znacznie jednak wzrosła wiedza i świadomość poszczególnych grup społecznych w zakresie ochrony podstawowych i najważniejszych praw obywatelskich, w tym również w zakresie ochrony danych osobowych.

Co to jest RODO?

Od 25 maja 2018 roku w Polsce oraz innych państwach Unii Europejskiej obowiązuje Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (skrót RODO), które zostało przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w kwietniu 2016 roku. Nowe regulacje prawne, kończące definitywnie dwuletni okres wdrożeniowy mający na celu przygotowanie do zbliżających się zmian, dotyczą przede wszystkim ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania i przepływu danych osobowych pomiędzy różnymi podmiotami i instytucjami. Główną przyczyna ustanowienia i przyjęcia RODO jest ujednolicenie zasad w zakresie ochrony danych osobowych we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz dostosowanie przestarzałych przepisów do aktualnych potrzeb bezustannie rozwijającej się cyfryzacji.

www.technologiczna.pl

Definicja danych osobowych

Dane osobowe, według rozporządzenia RODO, oznaczają wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, które pozwalają na określenie jej tożsamości na podstawie numeru identyfikacyjnego czy unikalne czynniki określające cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, kulturowe, ekonomiczne bądź społeczne. Danymi osobowymi mogą być również pojedyncze informacje, takie jak NIP lub PESEL, pozwalające odnieść się do konkretnej osoby. Dodatkowo RODO precyzuje pojęcie tzw. “danych wrażliwych”, dotyczących zdrowia, poglądów politycznych, a nawet orientacji seksualnej, które należy chronić w szczególny sposób. Przetwarzanie danych osobowych natomiast, zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi, oznacza każdą czynność związaną z ich użyciem (tj. zapisywanie, kopiowanie i przechowywanie w formie cyfrowej).

Prawa osób fizycznych

Rozporządzenie RODO przede wszystkim znacznie rozszerza dotychczasowe prawa osób fizycznych w zakresie ochrony ich danych osobowych, wprowadzając przepisy, które ułatwiają obywatelom kontrolę przepływu i wykorzystania danych. Do najważniejszych regulacji prawnych należą między innymi:

 • prawo do “bycia zapomnianym” (czyli prawo do całkowitego usunięcia danych);
 • prawo do żądania przeniesienia danych (przekazania bezpośrednio innemu, wskazanemu przez osobę fizyczną administratorowi);
 • prawo dostępu i wglądu obywatela w jego dane;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do natychmiastowego otrzymania informacji w przypadku ataku hakerskiego na dane firmy;
 • pseudominimizacja;
 • szyfrowanie.

Obowiązki administratorów

RODO ustawa, skoncentrowana przede wszystkim na celach, jakie mają zostać osiągnięte, pozostawia przedsiębiorcom i administratorom danych osobowych dosyć dużą swobodę w wyborze i dostosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Do najważniejszych natomiast obowiązków administratorów danych osobowych należą:

 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych;
 • uzyskanie zgody na wykorzystanie danych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
 • dokonanie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania danych przed rozpoczęciem ich przetwarzania;
 • udokumentowanie udzielenia zgody
 • zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych do właściwego organu nadzorczego oraz zawiadamiania o tym osoby, której dane te dotyczą;
 • wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych;
 • minimalizacja danych.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Na mocy RODO został ustanowiony nowy organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych, a mianowicie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), który jest powoływany przez Sejm, za zgodą Senatu, na wniosek premiera na okres czterech lat (maksymalnie jednak na dwie kadencje). Na mocy RODO Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych posiada znacznie szerszy zakres kompetencji. Może między innymi:

 • występować z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej lub zmianę aktów prawnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych;
 • nakładać kary finansowe bezpośrednio po stwierdzeniu naruszenia określonych przepisów;
 • wydawać certyfikaty.
Sankcje prawne

RODO przewiduje rodzaje, dosyć wysokich kar dla Administratorów Danych:

 • do 10 mln (w przypadku przedsiębiorcy do 2% całkowitego rocznego obrotu firmy z poprzedniego roku obrotowego);
 • do 20 mln euro (w przypadku przedsiębiorcy do 4 % rocznego obrotu z poprzedniego roku obrotowego) za rażące naruszenia takie jak: złamanie przez administratora danych podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych (np. niedopilnowanie warunków pozyskania zgody, łamanie praw osób, których dane dotyczą, nieprawidłowe przekazywanie danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych).

Kara, zastosowana przez uprawniony organ nadzorczy, uwzględniający okoliczności każdego indywidualnego przypadku, musi być skuteczna, proporcjonalna oraz odstraszająca.

 

O autorze

Odpowiedz