Recepta w nowoczesnej wersji elektronicznej – e-recepta

Od 8 stycznia 2020 roku w polskiej służbie zdrowia funkcjonuje nowoczesna e-recepta, która zastąpiła tradycyjne, papierowe recepty. Z biegiem czasu wszystkie papierowe recepty mają praktycznie zniknąć z obiegu. Obecnie pacjenci w prosty i wygodny sposób mogą wykupić elektroniczną receptę we wszystkich aptekach.

Program cyfryzacji polskiej służby zdrowia

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa definiują e-receptę jako centralny system informatyczny udostępniony w ramach projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”. W rozumieniu potocznym e-recepta stanowi elektroniczną wersję dotychczasowej recepty papierowej. Głównym założeniem systemu jest znaczne ułatwienie realizacji recept wydawanych przez lekarzy, ograniczenie błędów i problemu nieczytelnych lub fałszywych recept, a także optymalizacja czasu po stronie lekarzy i farmaceutów. Prawo do wystawienia e-recepty posiadają: lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy oraz starsi felczerzy. W tej sytuacji wszystkie placówki ochrony zdrowia oraz lekarze prowadzący indywidualną praktykę lekarską mają obowiązek rejestracji w systemie informatycznym, który umożliwia wystawianie elektronicznej recepty.

Jak działa e-recepta?

E-recepta wystawiana jest przez lekarza, który korzystając z rejestru leków, wprowadza do systemu informatycznego odpowiednie środki farmaceutyczne dla pacjenta. Realizacje elektronicznej recepty następuje na podstawie czterocyfrowego kodu niezbędnego do odbioru leków z apteki.oraz numeru PESEL. Czterocyfrowy kod pacjenci dostają  sms-em lub e-mailem, w zależności od sposobu konfiguracji Internetowego Konta Pacjenta. Istnieje również możliwość otrzymania od lekarza wydruku informacyjnego. W aptece pacjent może:

 • podać czterocyfrowy kod i PESEL, zarówno swój, jak i osoby trzeciej (jeśli wykupuje leki dla innej osoby);
 • pokazać farmaceucie ekran telefonu z e-receptą, przesłaną przez system e-mailem;
 • pokazać wydruk informacyjny z przychodni.

Farmaceuta wydaje leki:

 • na podstawie kodu sms i numeru PESEL
 • lub zeskanuje kod kreskowy z e-recepty na smartfonie bądź wydruku informacyjnego.

E-receptę można w prosty i szybki, a przy tym w pełni bezpieczny sposób, otrzymać również drogą elektroniczną. Wystarczy założyć Profil Zaufany i zarejestrować się w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP).

www.twojezdrowie.rmf24.pl/

Szybko i wygodnie

Wprowadzenie e-recepty w polskiej służbie zdrowia posiada szereg zalet, takich jak między innymi:

 • oszczędność czasu – kolejna recepta elektroniczna może być wystawiona, po konsultacji z lekarzem, bez wizyty w gabinecie;
 • wygoda – jeżeli pacjent przyjmuje na stałe określone leki, lekarz ma możliwość wystawienia e-recepty na cały rok;
 • czytelność – elektroniczna recepta ogranicza i eliminuje problem braku pieczątki lub jej nieczytelność oraz związaną z tym konieczność ponownej wizyty w gabinecie lekarskim;
 • informacje o dawkowaniu –w każdej chwili można bez problemu sprawdzić dawkowanie leków przepisanych zarówno pacjentowi, jak i jego dzieciom (do ukończenia przez dzieci osiemnastego roku życia);
 • zawsze „pod ręką” – nawet jeśli pacjent zgubi lub zniszczy wydruk informacyjny otrzymany od lekarza, to e-recepta zostaje w systemie i jest dostępna na Internetowym Koncie Pacjenta po zalogowaniu;
 • możliwość realizacji recepty w kilku aptekach bez konieczności otrzymywania odpisu e-recepty, z zachowaniem refundacji.

Obecnie lekarz, korzystając z urządzeń mobilnych (smartfonu, tableta) może wystawić e-receptę również w trakcie wizyt domowych.

Termin ważności e-recepty

Termin ważności e-recepty, podobnie jak w przypadku dotychczasowych tradycyjnych, papierowych recept, wynosi trzydzieści dni. W uzasadnionych jednak przypadkach istnieje możliwość wydłużenia terminu ważności elektronicznej recepty do 365 dni przez osobę uprawnioną (np. lekarza). Przepis nie ma zastosowania natomiast do ściśle określonych leków, takich jak środki odurzające czy substancje psychotropowe.

Internetowe Konto Pacjenta

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) jest darmową aplikacją Ministerstwa Zdrowia, która wszystkim pacjentom i lekarzom zapewnia między innymi:

 • szybki dostęp do osobistych informacji o stanie zdrowia, odbytych wizytach lekarskich czy przyjmowanych lekach;
 • historii wystawionych e-recept, e-zwolnień i innych dokumentów medycznych;
 • zakup leków w aptekach dzięki e-recepcie;
 • otrzymanie e-recepty bezpośrednio na telefon lub e-mail;
 • otrzymanie e-recepty na przyjmowanie leki bez konieczności wizyty u lekarza.

Możliwość korzystania z Internetowego Konta Pacjenta wiąże się z koniecznością posiadania tzw. profilu zaufanego, który oznacza indywidualny i w odpowiedni sposób potwierdzony podpis elektroniczny. Profil zaufany można założyć online przez internetowe konto w banku lub osobiście w urzędzie, np. w oddziale NFZ, niektórych urzędach gminy, w urzędzie skarbowym lub innym oznaczonym symbolem PZ (profil zaufany).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.