Program „Dobry Start” – kolejne wsparcie dla rodzin

Z dniem 1 lipca 2018 roku wystartował kolejny rządowy program “Dobry Start”, który oznacza jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł, bez względu na dochód, dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Ministerstwo Rodziny poinformowało, że wszyscy zakwalifikowani otrzymają środki najpóźniej 30 września.

Podstawowe założenia programu

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia dwudziestego roku życia, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawne (uczące się w szkole) do ukończenia dwudziestego czwartego roku życia. Program nie obejmuje natomiast dzieci, które realizują przygotowanie przedszkolne (w przedszkolu i tzw. zerówce prowadzonej w szkole), studentów, uczniów szkół policealnych czy szkół dla dorosłych. Środki nie podlegają opodatkowaniu, egzekucji lub wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń społecznych. Program “Dobry Start” nie podlega przepisom unijnym, co w praktyce oznacza, że gmina podejmuje decyzję samodzielnie i nie przekazuje wniosku do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców przebywa poza granicami Polski.

Niezbędny wniosek

Świadczenie “Dobry Start” przysługuje na podstawie wniosku, który może złożyć do 30 listopada:

  • rodzic;
  • opiekun faktyczny;
  • opiekun prawny;
  • rodzic zastępczy;
  • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka;
  • dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Wnioski o świadczenie są przyjmowanie i realizowane przez instytucje, realizujące program “Rodzina 500+”, czyli:  urząd miasta lub gminy w miejscu zamieszkania, ośrodek pomocy społecznej w miejscu zamieszkania, inne dodatkowe miejsce wyznaczone przez gminę. W przypadku dzieci, które przebywają w rodzinach zastępczych, wniosek należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie (PCPR). W celu usprawnienia i przyspieszenia całego procesu przyznawania dodatkowych środków z tytułu wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.