Pierwszy Elektroniczny Sąd Arbitrażowy dla Przedsiębiorców

Elektroniczny Sąd Arbitrażowy dla firm (Ultima Ratio), działający przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie od kwietnia 2019 roku, jest pierwszym elektronicznym sadem polubownym w Polsce. Rozstrzyga spory prawne w sprawach cywilnych, głównie gospodarczych, opartych na fakturach i dokumentach, zaś arbitrami są notariusze. Ultima Ratio prowadzi postępowanie wyłącznie w formie elektronicznej bez fizycznego udziału stron, zaś wyroki wydaje w ciągu… trzech tygodni.

Sąd na miarę dwudziestego pierwszego wieku

Elektroniczny Sąd Arbitrażowy dla Firm (ESA) nie posiada własnej siedziby, stąd też nie organizuje tradycyjnych rozpraw, na których powinny pojawić się strony sporu. Ultima Ratio rozstrzyga spory gospodarcze między przedsiębiorcami, dotyczące między innymi: niezapłaconych w terminie należności z umów sprzedaży lub zlecenia na podstawie faktur i innych dokumentów. Na stronie internetowej sądu znajdują się proste formularze niezbędne dla przedsiębiorcy do przygotowania pozwu. Prezentacja materiału dowodowego, np. w przypadku roszczeń z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy odbywa się bezpośrednio z aplikacji mobilnej sądu na podstawie nakręconego filmu pokazującego wady, który można jednocześnie jednym kliknięciem wstawić na profilu konkretnej sprawy. Arbitrów sądu losuje system, uwzględniając dziedzinę prawa w jakiej się specjalizują oraz ich dotychczasową pracę; szybkość orzekania oraz zgodność wyroku z wcześniejszym orzecznictwem.

Rozprawa w… Internecie?

Cała rozprawa toczy się w wirtualnej sali sądowej, zaś strony kontaktują się ze sobą i arbitrem na czacie, dzięki czemu arbiter może:

  • w błyskawiczny sposób poznać stanowiska pozywającego i pozwanego;
  • na bieżąco wyjaśniać wszelkie wątpliwości;
  • przekonywać strony do ugody bez konieczności oczekiwania na fizyczne posiedzenie z ich udziałem.

Rozwiązywanie spraw poprzez Elektroniczny Sąd Arbitrażowy stanowi idealne rozwiązanie przede wszystkim dla firm transportowych, kurierskich, przedsiębiorstw energetycznych, banków czy towarzystw ubezpieczeniowych, posiadających tysiące klientów, z którymi współpracują na podstawie powtarzalnych umów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.