Niebezpieczny azbest!

Jeszcze do niedawna azbest, zwany powszechnie eternitem, był najpopularniejszym i najchętniej wykorzystywanym materiałem w budownictwie, zwłaszcza przy budowie dachów. Obecnie należy do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi. Niestety świadomość kilkuletniej szkodliwości działania azbestu jest w społeczeństwie wciąż niewystarczająca, zaś koszty jego usuwania stosunkowo wysokie.

Azbest szkodliwy dla zdrowia i życia

Azbest jest naturalnym materiałem, należącym do grupy krzemianów. Posiada charakterystyczną włóknistą budowę oraz wyjątkowe właściwości fizyczne i chemiczne: trwałość, giętkość, łatwość łączenia z innymi materiałami, odporność na działanie kwasów, substancji żrących czy różnorodnych warunków atmosferycznych (deszcz, promieniowanie słoneczne, niskie lub wysokie temperatury) i wiele innych. Wszelkie uszkodzenia azbestu powodują uwalnianie się mikrowłókien, które szybko przedostają się do ludzkiego układu oddechowego, a następnie trafiają do pęcherzyków płucnych, gdzie pozostają na stałe i stają się przyczyną, taki jak: azbestoza (pylica azbestowa), międzybłoniak opłucnej, raka płuc lub krtani. Choroby te mogą ujawnić się nawet po trzydziestu latach.

www.ekspertbudowlany.pl

Legalna likwidacja azbestu

Azbest należy do szkodliwych odpadów, dlatego likwidację starego dachu należy zlecić specjalistycznej firmie. Lista firm uprawnionych do wykonywania tego typu zadań znajduje się w lokalnym wydziale ochrony środowiska. Koszt usunięcia i utylizacji groźnego eternitu jest dosyć wysoki (wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych za metr kwadratowy), co często stanowi poważną barierę dla właściciela gospodarstwa domowego. Istnieje jednak możliwość otrzymania dofinansowania z gminnego lub powiatowego wydziału ochrony środowiska. Większość gmin w Polsce posiada własny program usuwania azbestu, w ramach którego wspiera swoich mieszkańców w likwidacji tego toksycznego odpadu, dlatego przed podjęciem jakichkolwiek działań warto skontaktować się z urzędem gminy.

 

Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Polska powinna pozbyć się azbestu najpóźniej do 2032 roku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.