Konkurencja bez tajemnic

Rozwój gospodarki, techniki, technologii, transportu oraz wszechobecnego internetu sprawia, że konkurencja w różnych branżach staje się nie tylko coraz większa, ale również znacznie silniejsza. Każda nowa firma, która pojawia się na współczesnym rynku, może stanowić poważne zagrożenie dla przedsiębiorstw istniejących i działających już od kilku lat, dlatego tak ważne jest zachowanie czujności.

Analiza konkurencji definicja

Analiza konkurencji oznacza przede wszystkim identyfikowanie, odkrywanie, monitorowanie oraz pozyskiwanie jak największej liczby różnorodnych informacji na temat podmiotów, które rywalizują z danym przedsiębiorstwem w określonej branży. Głównym celem jest natomiast poznanie strategii, planów i celów, słabych i mocnych stron, liczebności i poziomu konkurencji, a także sposobów ich zachowania na konkretnym rynku. Analiza konkurencji, przeprowadzana zarówno przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, jak i w trakcie rozwoju firmy, pozwala przygotować lepszą strategię działania i realizację własnych założeń. Posiadanie szerokiej wiedzy na temat innych podmiotów, działających w danej branży, pozwala przede wszystkim: uniknąć strat, dostrzec zbliżające się zagrożenia, przekonać do siebie klientów konkurencji, identyfikację tzw. nisz rynkowych, a także na rzetelną i dokładną analizę własnej działalności. Analiza konkurencji jest całkowicie zgodna z aktualnie obowiązującym prawem, a jej bazę stanowią publiczne, ogólnodostępne dane.

4 poziomy konkurencji

Philip Kotler, amerykański ekonomista, wyróżnia cztery zasadnicze i najważniejsze poziomy konkurencji:

  • w ramach marki – inne przedsiębiorstwa, które oferują podobny produkt i usługi dla tych samych klientów w tej samej cenie;
  • w ramach gałęzi – wszystkie firmy, produkujące podobne produkty bez względu na zróżnicowanie klientów i cen;
  • w ramach formy produktu – wszystkie przedsiębiorstwa wytwarzające dobre służące temu samemu celowi;
  • konkurencja ogólna – wszystkie przedsiębiorstwa konkurujące o tę samą część siły nabywczej konsumentów.

Istnieje szereg różnorodnych prostych narzędzi w postaci innowacyjnych aplikacji internetowych, umożliwiających przeprowadzenie skutecznej analizy konkurencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.