sklep pneumatyczny elektrozawory

Jakie produkty powinien oferować profesjonalny sklep pneumatyczny?

Wybór odpowiedniego sklepu ma kluczowe znaczenie dla profesjonalistów i hobbystów zajmujących się systemami pneumatycznymi. Dobre wyposażenie takiego sklepu może znacząco ułatwić pracę, zarówno w zakresie napraw, jak i tworzenia nowych instalacji. Oto przegląd najpopularniejszych produktów, które powinien oferować każdy dobrze zaopatrzony sklep pneumatyczny i najważniejsze aspekty, na jakie warto zwrócić uwagę, szukając takiego sklepu.

wentylator nagrzewnica

Dlaczego przy nagrzewnicach stosuje się wentylatory?

Nagrzewnice są kluczowym elementem systemów ogrzewania w wielu zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych. Zastosowanie wentylatorów w tych urządzeniach ma zasadnicze znaczenie dla efektywności ich działania. W niniejszym artykule omówimy, dlaczego wentylatory są tak ważne w konstrukcji nagrzewnic oraz jak wpływają na ich wydajność i efektywność.

termoformowanie arkuszy abs

Jakie są główne zastosowania termoformowania arkuszy ABS?

Termoformowanie arkuszy ABS jest szeroko stosowaną techniką w przemyśle produkcyjnym, znajdującą swoje zastosowanie w różnych branżach. ABS to nowoczesny materiał o wysokiej wytrzymałości, odporności na uderzenia i elastyczności, co czyni go idealnym do formowania w różne kształty.

ciecie laserowe

Dlaczego cięcie rur laserem 3D wyróżnia się doskonałą precyzją?

W dzisiejszym dynamicznym świecie przemysłowym, gdzie precyzja i skomplikowane formy są kluczowe, technologie cięcia rur nabierają coraz większego znaczenia. Jednym z najnowocześniejszych rozwiązań jest cięcie laserem 3D, które wyróżnia się niezrównaną precyzją i efektywnością. W niniejszym artykule przyjrzymy się, dlaczego cięcie rur laserem 3D stało się pionierską technologią, zdobywającą uznanie w różnych branżach.

serwerownia

Co wchodzi w skład wyposażenia serwerowni?

Serwerownia to serce każdej nowoczesnej organizacji, której działalność opiera się na przetwarzaniu, przechowywaniu i dystrybucji danych cyfrowych. Jest to specjalnie przygotowane pomieszczenie lub grupa pomieszczeń, gdzie znajdują się serwery i urządzenia sieciowe. Aby serwerownia funkcjonowała sprawnie i bezawaryjnie, musi być wyposażona w szereg specjalistycznych komponentów i systemów. W poniższym artykule przyjrzymy się, jakie elementy są niezbędne do prawidłowego działania takiego centrum danych.

tandemowy spektrometr

Czym jest tandemowy spektrometr mas GCMS/M?

Analiza składu chemicznego stała się niezwykle ważnym narzędziem w wielu dziedzinach, takich jak chemia, farmacja, medycyna, czy nauki o środowisku. Jedną z najbardziej zaawansowanych i wszechstronnych technik analizy jest tandemowy spektrometr mas GCMS/M. Choć terminologia może być skomplikowana, warto zgłębić jej tajniki, aby zrozumieć, jakie możliwości stwarza to zaawansowane urządzenie w dziedzinie analizy składu substancji chemicznych.

maszyny przemysłowe

Jak w praktyce wygląda projektowanie maszyn przemysłowych?

Projektowanie maszyn przemysłowych to złożony proces, który wymaga zrozumienia różnorodnych czynników technicznych, bezpieczeństwa i efektywności. Jest to kluczowy etap w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które wspierają rozwój przemysłu. W tym artykule zostaną przedstawione kluczowe aspekty tego fascynującego procesu, od etapu koncepcji aż do wdrożenia w produkcji.

malarnia proszkowa

Jak wybrać dobrą malarnię proszkową?

Malowanie proszkowe to popularna metoda wykończenia powierzchni, która zapewnia trwałe i estetyczne efekty. Wybór odpowiedniej malarni proszkowej może jednak być trudnym zadaniem.

rura przemysłowa

Na czym polegają relokacje instalacji przemysłowych?

Niezależnie od powodów, proces przeprowadzki instalacji przemysłowej jest dużym wyzwaniem. Wymaga on nie tylko technicznej wiedzy, ale także doświadczenia i umiejętności logistycznych. Działania takie niosą ze sobą ryzyko, które musi być starannie zarządzane, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim zaangażowanym stronom.

frezarka cnc

Jakie zastosowanie ma frezarka CNC?

W dzisiejszych czasach technologia odgrywa kluczową rolę w wielu dziedzinach, w tym w przemyśle. Jednym z najważniejszych narzędzi, które znacząco wpływa na procesy produkcyjne, jest frezarka CNC. Frezarki tego typu zrewolucjonizowały sposób, w jaki tworzymy precyzyjne części i komponenty. Dzięki swojej wszechstronności i dokładności, frezarki CNC znalazły szerokie zastosowanie w różnych branżach. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu niezwykłemu urządzeniu i omówimy jego najważniejsze zastosowania.

Faktura pro forma

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej nierozerwalnie wiąże się z regularnym wypełnianiem różnorodnych dokumentów księgowych i finansowych, stanowiących podstawę do potwierdzenia przeprowadzonej transakcji sprzedaży towaru lub uzyskania od klienta zapłaty. Rodzaj dokumentów stosowanych przez przedsiębiorcę zależy głównie od formy opodatkowania danej firmy, będącej stroną konkretnej transakcji. W handlu detalicznym, gdzie kupujący jest osobą fizyczną niebędącą płatnikiem VAT, ogromną popularnością cieszy się natomiast faktura pro forma.

Co to jest faktura pro forma?

Faktura pro forma wystawiana jest zazwyczaj przed wystawieniem faktury właściwej (głównej). Strony danej transakcji traktują taki dokument jako ofertę konkretnego towaru lub usługi, stąd odbiorca tej faktury nie ma obowiązku zapłaty wskazanej należności, zaś osoba wystawiająca nie może na jej podstawie dochodzić swoich roszczeń czy żądać zapłaty. Faktura pro forma stanowi wprawdzie potwierdzenie przeprowadzonej transakcji, ale nie powoduje powstania obowiązku jej zaksięgowania i opodatkowania. W założeniu ustawodawcy oznacza rodzaj oferty sprzedaży, czyli zaproszenie do przyjęcia oferty i wystawienia właściwej faktury. Nie istnieją przepisy regulującego termin wystawienia faktury pro forma, dlatego sprzedający może ją przesłać swojemu kontrahentowi w dowolnym momencie:

 • w trakcie nawiązywania relacji biznesowej wraz z pierwszymi dokumentami biznesowymi, dzięki czemu nabywca ma możliwość zapoznać się z wartością towaru bądź usługi i sposobem ich fakturowania;
 • kilka dni przed wystawieniem właściwej faktury jako forma przypomnienia o zbliżającym się terminie dokonania zapłaty;
 • po terminie zapłaty, jako forma ponaglenia lub wezwania do zapłaty.

Faktura pro forma nie może być natomiast wypłacona po uiszczeniu przez kontrahenta zaliczki bądź całości zapłaty. W takim przypadku sprzedający ma obowiązek wystawić właściwą fakturę VAT.

Elementy faktury pro forma

Faktura pro forma niewiele różni się od tradycyjnej, „zwykłej” faktury (poza tym, że zwykle posiada tytuł „Faktura pro forma” lub podobny, dlatego powinna zawierać przede wszystkim:

 • odpowiedni tytuł;
 • numer;
 • datę i miejsce wystawienia;
 • strony (wystawiającego i odbiorcę) – ich dane i adresy;
 • treść lub przedmiot transakcji;
 • cenę jednostkową i cenę za całość zarówno netto jak i brutto);
 • termin płatności, sprzedaży bądź realizacji usługi;
 • wysokość podatku VAT;
 • podpisy stron.

Czy faktura pro forma jest dokumentem księgowym?

Faktura pro forma, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa, nie jest dokumentem księgowym, stąd też nie stanowi podstawy do dokonania zapłaty czy dowodu zrealizowanej transakcji. Nie dokumentuje żadnego zdarzenia gospodarczego, a jedynie określa szczegółowe informacje dotyczące transakcji oraz ewentualną kwotę przyszłej zapłaty. Faktura pro forma umożliwia kontrahentom, zwłaszcza kupującemu zapoznanie się z proponowaną ceną danego produktu lub usługi. Najczęściej wysyłana jest w celu nawiązania relacji biznesowych z potencjalnym nabywcą towaru lub usług. Nie może być natomiast wysłana po uregulowaniu zadłużenia przez kontrahenta czy uiszczeniu zaliczki. Po otrzymaniu zaliczki, wydaniu towaru czy wykonaniu usługi sprzedający ma obowiązek wystawić właściwą fakturę VAT, która jest dokumentem księgowym i podlega ewidencji do celów księgowych oraz podatkowych.

Faktura pro forma a VAT

Większość przedsiębiorców, decydujących się na wystawienie faktury pro forma, zadaje sobie zasadnicze pytanie: „czy faktura proforma zobowiązuje do zapłaty?”. Zgodnie z aktualnie obowiązującą „ustawą o VAT” wystawienie faktury pro forma nie powoduje jakichkolwiek skutków w zakresie podatku VAT. W praktyce oznacza, że nie generuje obowiązku podatkowego, tzn. obowiązku zapłaty podatku określonego w takim dokumencie, a także nie stanowi dla kontrahenta odstawy do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu wykazanego w takim dokumencie. Wystawienie faktury pro forma jednocześnie nie zwalnia podatnika z obowiązku wystawienia faktury, która udokumentuje dokonanie dostawy towaru,  wykonanie usługi czy otrzymanie całości lub części należności przed dostawą bądź wykonaniem usługi.

Faktura zaliczkowa a faktura pro forma

Jedną z form udokumentowania sprzedaży lub świadczenia usług przed wykonaniem konkretnej czynności jest faktura zaliczkowa, która różni się od faktury pro forma przede wszystkim koniecznością księgowania.  Od 1 stycznia 2014 roku przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę zaliczkową nie później niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał całość bądź część zapłaty od nabywcy towaru lub usługi. Dodatkowo fakturę zaliczkowo wystawia się zawsze, jeżeli nabywca dokonał przedpłaty przed dostawą towaru bądź usługi.

O autorze

Odpowiedz