Badanie wody pitnej – kto zleca badanie wody?

woda pitna

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest to organ w Polsce, który zajmuje się nadzorem nad jakością wody pitnej, która jest przeznaczona do spożycia przez konsumentów. Jakość wody sprawdzana jest w ciągu roku, zgodnie z wcześniej opracowanym harmonogramem. Badanie wody pitnej przeprowadzona jest w specjalistycznych laboratoriach. 

Badanie wody pitnej w prywatnych obiektach usługowych

W ramach Państwowego monitoringu badanie wody pitnej na potrzeby Sanepidu nie podlega nadzorowi w lokalach gastronomicznych. Przeprowadzenie analizy wody stanowi jeden z elementów bezpieczeństwa żywności, który jest zgodny z systemem analizy zagrożeń oraz krytycznych punktów kontroli. System musi obowiązywać w zakładach produkcji żywności, czy też punktach gastronomicznych. (więcej na ten temat przeczytasz tutaj: https://hamilton.com.pl/oferta/badania-srodowiska/badania-wody/badanie-wody-pitnej/)

Badanie wody pitnej jest przeprowadzane w regularnych terminach przez producenta żywności, a także każdy lokal gastronomiczny, jak i stołówkę. Wszystkie założenia wynikające z systemu HACCP spoczywają na właścicielu danego obiektu. Problemy z jakością wody występują najczęściej tam, gdzie pobór wody jest stosunkowo niewielki lub nawet zerowy. Problemy z jakością wody pitnej występuje również we wszystkich lokalach, które są nieużywane i czekają na najemcę całymi latami, a także we wszystkich ośrodkach wypoczynkowych mające niskie obłożenie. Problematyczna jakość wody może wystąpić w nowo wybudowanych budynkach, w których sieć wodociągowa jest nieprawidłowo zdezynfekowana, czy też wypłukana tuż po zakończeniu prac. 

Gdzie należy wykonać badanie wody pitnej?

Badanie wody pitnej należy zlecić stosownemu laboratorium, który ma wszelkie atesty oraz jest zatwierdzony zgodnie z obowiązującą ustawą o zaopatrzeniu w wodę, a także zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Wszelkie zatwierdzenia muszą zostać wydane przez Inspektorat Sanitarny w wyniku udokumentowanego systemu zarządzania jakością laboratorium oraz na podstawie certyfikatu akredytacji. Akredytowane laboratorium zajmujące się badaniem wody pitnej, muszą mieć stosowne zatwierdzenia. Bez takich dokumentów badanie wody jest nieważne. 

Dlaczego musimy badać wodę pitną?

Dystrybutor wody pitnej jest odpowiedzialny za jakość wody, która jest dostarczana przez wodociągi. Nie jest to równoznaczne, z tym że nieodpowiednia jakość wody, która płynie z naszego kranu to tylko i wyłącznie wina MPWiK. Głównym powodem problemów z wodą są zakażenia mikrobiologiczne. Woda pitna zgodnie z wymaganiami musi być wolna od wszelkich bakterii chorobotwórczych jak bakteria coli, beztlenowce, czy też paciorkowce. Ilość drobnoustrojów również powinna nie przekraczać dopuszczalnej normy.

Wszystkie zakażenia mikrobiologiczne mają zazwyczaj charakter punktowy. Najczęściej występują od tak zwanej wylewki sieci wodociągowej. Dostawca wody nie ma możliwości opanowania wszystkich kranów w Kraju. Dlatego jego odpowiedzialność spoczywa na zewnętrznej sieci przesyłowej. Za poprawną jakość wody w budynku odpowiada jej administrator. Badanie wody pitnej oraz ile razy roku badamy jej jakość, uzależniona jest od jej typu, oraz klasyfikacji.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Lifestyle

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.